Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
stre Boulevard 17 , 8930 Randers N
Kontaktperson
Berit Pedersen
Telefon
20976161

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,030 <= 0,050 mg/l 11/12 2000 < 0,030
Calcium (Ca) 62,0 mg/l 11/12 2000 62,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 11/12 2000 < 2,00
Chlorid (Cl) 27,0 <= 250 mg/l 11/12 2000 27,0
Farvetal-Pt 1,10 <= 15,0 mg Pt/l 28/05 2020 < 2,00
Fluorid (F) 0,670 <= 1,50 mg/l 11/12 2000 0,450
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 277 >= 100 mg/l 11/12 2000 275
Hrdhed, total 11,9 grader dH 11/12 2000 12,1
Inddampningsrest 300 mg/l 11/12 2000 330
Kalium 4,20 mg/l 11/12 2000 4,70
Konduktivitet (ledningsevne) 47,0 <= 250 mS/m 28/05 2020 47,0
Magnesium (Mg) 14,0 mg/l 11/12 2000 15,0
Natrium (Na) 24,0 <= 175 mg/l 11/12 2000 27,0
Nitrat (NO3) 1,00 <= 50,0 mg/l 11/12 2000 1,20
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 22/02 2024 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,940 <= 4,00 mg/l 15/07 2019 1,30
Oxygen/Iltindhold 8,50 mg/l 19/02 2019 8,70
pH 7,40 >= 7,00 pH 28/05 2020 7,30
Phosphor, total-P < 0,005 <= 0,150 mg/l 11/12 2000 < 0,005
Sulfat (SO4) 13,0 <= 250 mg/l 11/12 2000 13,0
Temperatur 15,9 grader C 28/05 2020 10,2
Turbiditet 0,090 <= 1,00 FTU 28/05 2020 0,190
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,017 <= 0,200 mg/l 28/05 2020 < 0,010
Mangan (Mn) 0,002 <= 0,050 mg/l 11/12 2000 < 0,005
Lugt Ingen lugt 11/12 2000 Ingen lugt
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/02 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/02 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 22/02 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 22/02 2024 9,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 14/10 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,80 <= 200 g/l 03/12 2021 2,60
Arsen (As) 0,180 <= 5,00 g/l 03/12 2021 0,220
Bly (Pb) 0,095 <= 5,00 g/l 03/12 2021 0,570
Bor (B) 110 <= 1000 g/l 19/02 2019 110
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 03/12 2021 < 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 g/l 03/12 2021 < 0,030
Kobber (Cu) 1,80 <= 2000 g/l 03/12 2021 6,00
Kobolt (Co) 0,046 < 5,00 g/l 19/02 2019 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,066 <= 20,0 g/l 03/12 2021 < 0,030
Zink (Zn) 3,20 <= 3000 g/l 03/12 2021 17,0
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/02-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
stre Boulevard 17 , 8930 Randers N
Kontaktperson
Berit Pedersen
Telefon
20976161


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66