Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
stre Boulevard 17 , 8930 Randers N
Kontaktperson
Berit Pedersen
Telefon
20976161

DGU 69.73B

Analyser for DGU 69.73B

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Alkalinitet, total TA 3,40 meq/l 27/06 1988
Ammonium (NH4) 0,340 <= 0,050 mg/l 08/04 2020 0,330
Calcium (Ca) 72,0 mg/l 08/04 2020 60,0
Carbondioxid, aggr. 4,00 mg/l 08/04 2020 1,70
Chlorid (Cl) 28,0 <= 250 mg/l 08/04 2020 27,0
Farvetal-Pt < 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 27/06 1988
Fluorid (F) 0,480 <= 1,50 mg/l 08/04 2020 0,520
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 284 >= 100 mg/l 08/04 2020 282
Hrdhed, total 11,8 grader dH 22/03 1999 12,4
Inddampningsrest 310 mg/l 03/11 2015 330
Kalium 4,90 mg/l 08/04 2020 4,70
Konduktivitet (ledningsevne) 47,0 <= 250 mS/m 08/04 2020 54,0
Magnesium (Mg) 14,0 mg/l 08/04 2020 15,0
Natrium (Na) 27,0 <= 175 mg/l 08/04 2020 27,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 08/04 2020 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 08/04 2020 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 2,20 <= 4,00 mg/l 08/04 2020 1,10
Oxygen/Iltindhold 0,600 mg/l 08/04 2020 0,500
pH 7,40 >= 7,00 pH 08/04 2020 7,40
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 08/04 2020 < 0,010
Sulfat (SO4) 14,0 <= 250 mg/l 08/04 2020 12,0
Sulfid-S < 0,020 <= 0,050 mg/l 08/04 2020
Temperatur 8,90 grader C 08/04 2020 8,90
Turbiditet 1,80 <= 1,00 FTU 27/06 1988
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,230 <= 0,200 mg/l 08/04 2020 0,230
Mangan (Mn) 0,014 <= 0,050 mg/l 08/04 2020 0,013
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/03 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/03 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 28/03 2017 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 28/03 2017 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor < 0,010 < 0,010 g/l 30/03 1998
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 08/04 2020
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 08/04 2020
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 08/04 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 08/04 2020
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 08/04 2020
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2011 < 0,010
Metazachlor < 0,010 <= 0,010 g/l 30/03 1998
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 08/04 2020
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2011 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,430 <= 5,00 g/l 08/04 2020 0,310
Barium (Ba) 2,10 g/l 08/04 2020 2,00
Bor (B) 130 <= 1000 g/l 08/04 2020 110
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 08/04 2020 < 0,040
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 08/04 2020 0,048
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/04 2020 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 19/12 2011 < 0,010
Gasser
Methan 0,007 <= 0,010 mg/l 08/04 2020 0,009
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 03/11 2015 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 08/04 2020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 23/05-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
stre Boulevard 17 , 8930 Randers N
Kontaktperson
Berit Pedersen
Telefon
20976161


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66