Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
stre Boulevard 17 , 8930 Randers N
Kontaktperson
Berit Pedersen
Telefon
20976161

DGU 69.399 (sljfet 2014)

Analyser for DGU 69.399 (sljfet 2014)

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Alkalinitet, total TA 0,073 meq/l 27/06 1988
Ammonium (NH4) 0,350 <= 0,050 mg/l 13/10 2010 0,370
Calcium (Ca) 72,0 mg/l 13/10 2010 55,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 13/10 2010 < 2,00
Chlorid (Cl) 31,0 <= 250 mg/l 13/10 2010 32,0
Farvetal-Pt < 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 27/06 1988
Fluorid (F) 0,480 <= 1,50 mg/l 13/10 2010 0,520
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 289 >= 100 mg/l 13/10 2010 209
Hrdhed, total 12,1 grader dH 22/04 1991 12,2
Inddampningsrest 310 mg/l 13/10 2010 310
Kalium 5,00 mg/l 13/10 2010 4,00
Konduktivitet (ledningsevne) 53,0 <= 250 mS/m 13/10 2010 54,0
Magnesium (Mg) 15,0 mg/l 13/10 2010 13,0
Natrium (Na) 30,0 <= 175 mg/l 13/10 2010 24,0
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 13/10 2010 0,840
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 13/10 2010 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 1,50 <= 4,00 mg/l 13/10 2010 1,30
Oxygen/Iltindhold < 0,100 mg/l 13/10 2010 1,90
pH 7,30 >= 7,00 pH 13/10 2010 7,60
Phosphor, total-P 0,006 <= 0,150 mg/l 13/10 2010 0,008
Sulfat (SO4) 12,0 <= 250 mg/l 13/10 2010 11,0
Temperatur 9,50 grader C 13/10 2010 8,70
Turbiditet 2,10 <= 1,00 FTU 27/06 1988
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,250 <= 0,200 mg/l 13/10 2010 0,230
Mangan (Mn) 0,013 <= 0,050 mg/l 13/10 2010 0,012
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor < 0,010 < 0,010 g/l 30/03 1998
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2010 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2010 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2010 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2010 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2010 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2010 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2010 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2010 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2010 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2010 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2010 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2010 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2010 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2010 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2010 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2010 < 0,010
Metazachlor < 0,010 <= 0,010 g/l 30/03 1998
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2010 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2010 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2010 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2010 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 1998
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2010 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/03 1998
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,470 <= 5,00 g/l 13/10 2010 0,340
Barium (Ba) 1,70 g/l 13/10 2010 1,50
Bor (B) 130 <= 1000 g/l 13/10 2010 130
Nikkel (Ni) 0,082 <= 20,0 g/l 13/10 2010 0,600
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 13/10 2010 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 13/10 2010 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 13/10 2010 < 0,010
Gasser
Methan 0,014 <= 0,010 mg/l 27/06 2008
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 27/06 2008
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 23/05-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
stre Boulevard 17 , 8930 Randers N
Kontaktperson
Berit Pedersen
Telefon
20976161


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66