Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
stre Boulevard 17 , 8930 Randers N
Kontaktperson
Berit Pedersen
Telefon
20976161

DGU 69.812

Analyser for DGU 69.812

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,230 <= 0,050 mg/l 08/09 2023 0,270
Calcium (Ca) 70,0 mg/l 08/09 2023 61,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 08/09 2023 < 0,040
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 08/09 2023 21,0
Fluorid (F) 0,420 <= 1,50 mg/l 08/09 2023 0,440
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 271 >= 100 mg/l 08/09 2023 270
Kalium 3,70 mg/l 08/09 2023 3,60
Konduktivitet (ledningsevne) 45,0 <= 250 mS/m 08/09 2023 45,0
Magnesium (Mg) 15,0 mg/l 08/09 2023 13,0
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 08/09 2023 14,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 08/09 2023 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 08/09 2023 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,860 <= 4,00 mg/l 08/09 2023 0,930
Oxygen/Iltindhold 0,800 mg/l 08/09 2023 0,200
pH 7,40 >= 7,00 pH 08/09 2023 7,50
Phosphor, total-P 0,160 <= 0,150 mg/l 08/09 2023 0,014
Sulfat (SO4) 13,0 <= 250 mg/l 08/09 2023 12,0
Temperatur 9,50 grader C 08/09 2023 9,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,210 <= 0,200 mg/l 08/09 2023 0,170
Mangan (Mn) 0,005 <= 0,050 mg/l 08/09 2023 0,004
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/04 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/04 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 23,0 < 200 antal/ml 06/06 2017 7,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 06/06 2017 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 08/09 2023
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 08/09 2023 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 14/10 2019
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/10 2019
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/10 2019
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 14/10 2019
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 08/09 2023 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023
Diuron < 0,010 g/l 14/10 2019
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 08/09 2023 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 08/09 2023 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/10 2019
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 08/09 2023
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/10 2019
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 14/10 2019
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 08/09 2023
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 08/09 2023 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 g/l 08/09 2023
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 08/09 2023
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 08/09 2023
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 08/09 2023
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 08/09 2023
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 08/09 2023
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,270 <= 5,00 g/l 08/09 2023 0,210
Barium (Ba) 1,10 g/l 08/09 2023 < 1,00
Bor (B) 83,0 <= 1000 g/l 08/09 2023 69,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 08/09 2023 < 0,040
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 08/09 2023 < 0,030
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/09 2023 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 14/10 2019
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2023
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 08/09 2023 0,005
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 08/09 2023 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 08/09 2023 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 23/05-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
stre Boulevard 17 , 8930 Randers N
Kontaktperson
Berit Pedersen
Telefon
20976161


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66