Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Balle Skovvej 2A , 8444 Balle
Kontaktperson
Claus Petersen
Telefon
Hjemmeside

B6 - DGU 81.322

Analyser for B6 - DGU 81.322

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,150 <= 0,050 mg/l 14/05 2018 0,130
Calcium (Ca) 67,0 mg/l 14/05 2018 69,0
Carbondioxid, aggr. < 5,00 mg/l 14/05 2018 < 5,00
Chlorid (Cl) 20,0 <= 250 mg/l 14/05 2018 19,0
Fluorid (F) 0,380 <= 1,50 mg/l 14/05 2018 0,400
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 233 >= 100 mg/l 14/05 2018 231
Inddampningsrest 280 mg/l 14/05 2018 280
Kalium 2,10 mg/l 14/05 2018 2,10
Konduktivitet (ledningsevne) 47,0 >= 30,0 mS/m 14/05 2018 46,0
Magnesium (Mg) 8,80 mg/l 14/05 2018 8,70
Natrium (Na) 13,0 <= 175 mg/l 14/05 2018 13,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 14/05 2018 < 0,500
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 14/05 2018 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 0,920 <= 4,00 mg/l 14/05 2018 1,20
Oxygen/Iltindhold < 0,100 mg/l 14/05 2018 0,400
pH 7,40 >= 7,00 pH 14/05 2018 7,70
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 14/05 2018 0,021
Sulfat (SO4) 23,0 <= 250 mg/l 14/05 2018 22,0
Temperatur 8,80 grader C 18/11 2019 8,80
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,910 <= 0,200 mg/l 14/05 2018 0,910
Mangan (Mn) 0,034 <= 0,050 mg/l 14/05 2018 0,037
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/11 2019 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/11 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 24/10 2019 6,00
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/05 2019
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 10/12 2013
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,067 <= 5,00 g/l 14/05 2018 0,056
Barium (Ba) 11,0 g/l 14/05 2018 12,0
Bor (B) 26,0 <= 1000 g/l 14/05 2018 19,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 14/05 2018 < 0,040
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 14/05 2018 < 0,030
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 14/05 2018 < 0,010
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 21/10-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Balle Skovvej 2A , 8444 Balle
Kontaktperson
Claus Petersen
Telefon
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66