Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Balle Skovvej 2A , 8444 Balle
Kontaktperson
Claus Petersen
Telefon
Hjemmeside

B5 - DGU 81.309

Analyser for B5 - DGU 81.309

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,170 <= 0,050 mg/l 13/12 2017 0,170
Calcium (Ca) 62,0 mg/l 13/12 2017 68,0
Carbondioxid, aggr. < 5,00 mg/l 13/12 2017 < 5,00
Chlorid (Cl) 20,0 <= 250 mg/l 13/12 2017 19,0
Fluorid (F) 0,370 <= 1,50 mg/l 13/12 2017 0,400
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 233 >= 100 mg/l 13/12 2017 246
Inddampningsrest 270 mg/l 13/12 2017 330
Kalium 2,40 mg/l 13/12 2017 2,50
Konduktivitet (ledningsevne) 47,0 >= 30,0 mS/m 13/12 2017 47,0
Magnesium (Mg) 9,50 mg/l 13/12 2017 9,90
Natrium (Na) 13,0 <= 175 mg/l 13/12 2017 18,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 13/12 2017 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 13/12 2017 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 0,970 <= 4,00 mg/l 13/12 2017 1,10
Oxygen/Iltindhold < 0,100 mg/l 13/12 2017 < 0,100
pH 7,50 >= 7,00 pH 13/12 2017 7,50
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 13/12 2017 0,007
Sulfat (SO4) 15,0 <= 250 mg/l 13/12 2017 15,0
Temperatur 9,30 grader C 13/12 2017 9,00
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,800 <= 0,200 mg/l 13/12 2017 0,840
Mangan (Mn) 0,027 <= 0,050 mg/l 13/12 2017 0,029
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/09 2013
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/09 2013
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/05 2019
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 10/09 2013
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,078 <= 5,00 g/l 13/12 2017 0,045
Barium (Ba) 9,70 g/l 13/12 2017 9,00
Bor (B) 53,0 <= 1000 g/l 13/12 2017 58,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 13/12 2017 < 0,040
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 13/12 2017 < 0,030
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 13/12 2017 < 0,010
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 21/10-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Balle Skovvej 2A , 8444 Balle
Kontaktperson
Claus Petersen
Telefon
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66