Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Balle Skovvej 2A , 8444 Balle
Kontaktperson
Claus Petersen
Telefon
Hjemmeside

B1 - DGU 81.117

Analyser for B1 - DGU 81.117

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Alkalinitet, total TA 3,90 meq/l 05/04 1988
Ammonium (NH4) 0,270 <= 0,050 mg/l 11/02 2020 0,270
Calcium (Ca) 66,0 mg/l 11/02 2020 66,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 11/02 2020 < 5,00
Chlorid (Cl) 24,0 <= 250 mg/l 11/02 2020 25,0
Farvetal-Pt < 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 05/04 1988
Fluorid (F) 0,510 <= 1,50 mg/l 11/02 2020 0,480
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 242 >= 100 mg/l 11/02 2020 254
Hrdhed, total 12,2 grader dH 05/04 1988
Inddampningsrest 280 mg/l 10/10 2012 280
Kalium 2,60 mg/l 11/02 2020 2,60
Konduktivitet (ledningsevne) 42,0 >= 30,0 mS/m 11/02 2020 46,0
Magnesium (Mg) 13,0 mg/l 11/02 2020 13,0
Natrium (Na) 14,0 <= 175 mg/l 11/02 2020 14,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 11/02 2020 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 11/02 2020 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 1,20 <= 4,00 mg/l 11/02 2020 1,50
Oxygen/Iltindhold 0,500 mg/l 11/02 2020 0,300
pH 7,60 >= 7,00 pH 11/02 2020 7,50
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 11/02 2020 0,007
Sulfat (SO4) 8,10 <= 250 mg/l 11/02 2020 11,0
Temperatur 9,10 grader C 11/02 2020 9,50
Turbiditet 0,250 <= 1,00 FTU 05/04 1988
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,430 <= 0,200 mg/l 11/02 2020 0,390
Mangan (Mn) 0,011 <= 0,050 mg/l 11/02 2020 0,012
Mikrobiologiske
Kimtal 22Gr. 15,0 < 200 antal/ml 27/06 2002
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 27/06 2002 6,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 0,021
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2009 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2009 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2009 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2009 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2009 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 11/02 2020
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2009 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2009 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 0,012
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) < 0,030 <= 5,00 g/l 11/02 2020 0,200
Barium (Ba) 4,20 g/l 11/02 2020 4,80
Bor (B) 35,0 <= 1000 g/l 11/02 2020 39,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 11/02 2020 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,096 <= 20,0 g/l 11/02 2020 0,088
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Phenoler som phenol < 0,200 < 0,010 g/l 05/04 1988
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 11/02 2020 < 0,010
4-chlor-2-methylpheno < 0,010 < 0,100 g/l 14/04 2009 < 0,010
Aromater / olieprodukter
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 17/11 2006
Olie < 10,0 < 10,0 g/l 13/06 1988
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,500 <= 1,00 g/l 05/04 1988
Tetrachlorethen < 4,00 <= 1,00 g/l 05/04 1988
Tetrachlormethan < 0,500 <= 1,00 g/l 05/04 1988
Trichlorethen < 0,500 <= 1,00 g/l 05/04 1988
1,1,1-trichlorethan < 0,500 <= 1,00 g/l 05/04 1988
Gasser
Methan 0,010 <= 0,010 mg/l 11/02 2020
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 11/02 2020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 11/02 2020
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 21/10-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Balle Skovvej 2A , 8444 Balle
Kontaktperson
Claus Petersen
Telefon
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66