Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Balle Skovvej 2A , 8444 Balle
Kontaktperson
Claus Petersen
Telefon
Hjemmeside

B4 - DGU 81.282

Analyser for B4 - DGU 81.282

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,180 <= 0,050 mg/l 24/02 2021 0,180
Anioner, total 5,00 meq/l 19/09 2011
Calcium (Ca) 70,0 mg/l 24/02 2021 66,0
Carbondioxid, aggr. 2,00 mg/l 24/02 2021 < 5,00
Chlorid (Cl) 20,0 <= 250 mg/l 24/02 2021 20,0
Fluorid (F) 0,450 <= 1,50 mg/l 24/02 2021 0,330
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 238 >= 100 mg/l 24/02 2021 245
Inddampningsrest 290 mg/l 03/10 2017 310
Kalium 2,50 mg/l 24/02 2021 2,50
Kationer, total 5,10 meq/l 19/09 2011
Konduktivitet (ledningsevne) 42,0 >= 30,0 mS/m 24/02 2021 47,0
Magnesium (Mg) 10,0 mg/l 24/02 2021 10,0
Natrium (Na) 14,0 <= 175 mg/l 24/02 2021 14,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 24/02 2021 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 24/02 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,10 <= 4,00 mg/l 24/02 2021 1,00
Oxygen/Iltindhold 0,400 mg/l 24/02 2021 < 0,100
pH 7,40 >= 7,00 pH 24/02 2021 7,50
Phosphor, total-P 0,015 <= 0,150 mg/l 24/02 2021 0,011
Redoxpotentiale -120 mV 19/09 2011
Sulfat (SO4) 19,0 <= 250 mg/l 24/02 2021 16,0
Temperatur 8,80 grader C 24/02 2021 9,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,850 <= 0,200 mg/l 24/02 2021 0,840
Mangan (Mn) 0,030 <= 0,050 mg/l 24/02 2021 0,029
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/09 2011
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 19/09 2011
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 19/09 2011
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 19/09 2011
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/09 2011
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 19/09 2011
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 24/02 2021
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 19/09 2011
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 24/02 2021
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) < 0,030 <= 5,00 g/l 24/02 2021 < 0,030
Barium (Ba) 9,50 g/l 24/02 2021 9,10
Bor (B) 29,0 <= 1000 g/l 24/02 2021 37,0
Kobolt (Co) 0,059 < 5,00 g/l 24/02 2021 < 0,040
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 24/02 2021 0,120
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 24/02 2021 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 24/02 2021 < 0,010
4-chlor-2-methylpheno < 0,010 < 0,100 g/l 19/09 2011
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 24/02 2021 < 0,005
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 24/02 2021 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 24/02 2021
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 21/10-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Balle Skovvej 2A , 8444 Balle
Kontaktperson
Claus Petersen
Telefon
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66