Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Balle Skovvej 2A , 8444 Balle
Kontaktperson
Claus Petersen
Telefon
Hjemmeside

DGU 81.108

Analyser for DGU 81.108

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Alkalinitet, total TA 4,30 meq/l 05/04 1988 4,20
Ammonium (NH4) 0,053 <= 0,050 mg/l 09/11 1999 0,020
Calcium (Ca) 104 mg/l 09/11 1999 102
Carbondioxid, aggr. 2,00 mg/l 09/11 1999 < 2,00
Chlorid (Cl) 28,6 <= 250 mg/l 09/11 1999 29,5
Farvetal-Pt < 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 05/04 1988
Fluorid (F) 0,650 <= 1,50 mg/l 09/11 1999 0,350
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 274 >= 100 mg/l 09/11 1999 270
Hrdhed, total 16,3 grader dH 05/04 1988 14,8
Inddampningsrest 356 mg/l 09/11 1999 446
Kalium 3,50 mg/l 09/11 1999 4,20
Konduktivitet (ledningsevne) 58,0 >= 30,0 mS/m 09/11 1999 61,6
Magnesium (Mg) 4,00 mg/l 09/11 1999 10,0
Natrium (Na) 18,0 <= 175 mg/l 09/11 1999 18,2
Nitrat (NO3) 9,90 <= 50,0 mg/l 09/11 1999 22,0
Nitrit (NO2) 0,120 <= 0,100 mg/l 09/11 1999 0,071
NVOC - org.carbon (C) 1,20 <= 4,00 mg/l 09/11 1999 1,40
Oxygen/Iltindhold < 0,100 mg/l 09/11 1999 0,600
pH 7,30 >= 7,00 pH 09/11 1999 7,30
Phosphor, total-P 0,017 <= 0,150 mg/l 09/11 1999 < 0,015
Sulfat (SO4) 38,0 <= 250 mg/l 09/11 1999 44,0
Temperatur 9,30 grader C 09/11 1999 9,10
Turbiditet 0,620 <= 1,00 FTU 05/04 1988
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,099 <= 0,200 mg/l 09/11 1999 0,200
Mangan (Mn) 0,090 <= 0,050 mg/l 09/11 1999 0,090
Mikrobiologiske
Kimtal 22Gr. 18,0 < 200 antal/ml 27/06 2002
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 27/06 2002
Pesticider / Allergifremkaldende
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/11 1994
Bentazon 0,250 <= 0,100 g/l 26/01 2004 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 22/11 1994
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 22/11 1994
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 22/11 1994
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/11 1994
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 22/11 1994
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/11 1994
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 22/11 1994
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,560 <= 0,100 g/l 26/01 2004 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 2,10 <= 20,0 g/l 09/11 1999 1,80
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Phenoler som phenol < 0,200 < 0,010 g/l 05/04 1988
Aromater / olieprodukter
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 02/04 2001
Olie < 10,0 < 10,0 g/l 13/06 1988
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,500 <= 1,00 g/l 05/04 1988
Tetrachlorethen < 4,00 <= 1,00 g/l 05/04 1988
Tetrachlormethan < 0,500 <= 1,00 g/l 05/04 1988
Trichlorethen < 0,500 <= 1,00 g/l 05/04 1988
1,1,1-trichlorethan < 0,500 <= 1,00 g/l 05/04 1988
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 21/10-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Balle Skovvej 2A , 8444 Balle
Kontaktperson
Claus Petersen
Telefon
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66