Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Balle Skovvej 2A , 8444 Balle
Kontaktperson
Claus Petersen
Telefon
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Konduktivitet (ledningsevne) 46,0 >= 30,0 mS/m 21/10 2019 42,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 21/10 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,0 mg/l 21/10 2019 9,30
pH 7,30 >= 7,00 pH 21/10 2019 7,40
Temperatur 13,8 grader C 21/10 2019 18,4
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 21/10 2019 0,024
Farve Ingen 21/10 2019 Ikke oplyst
Lugt Ingen lugt 21/10 2019 Ikke oplyst
Smag Normal 21/10 2019 Ingen
Syn Klar 21/10 2019 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/10 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/10 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 21/10 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 21/10 2021 4,00
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 3,20 <= 200 g/l 21/10 2021 1,40
Arsen (As) 0,043 <= 5,00 g/l 21/10 2021 < 0,030
Bly (Pb) 0,066 <= 5,00 g/l 21/10 2021 0,310
Bor (B) 22,0 <= 1000 g/l 21/10 2019 25,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 21/10 2021 < 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 g/l 21/10 2021 < 0,030
Kobber (Cu) 3,30 <= 2000 g/l 21/10 2021 17,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 21/10 2019 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,140 <= 20,0 g/l 21/10 2021 0,097
Zink (Zn) 6,40 <= 3000 g/l 21/10 2021 12,0
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 21/10-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Balle Skovvej 2A , 8444 Balle
Kontaktperson
Claus Petersen
Telefon
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66