Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Stenledvej 4 , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Morten Larsen
Telefon
E-mail

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Bemærk: Kun overskridelse af grænseværdier for drikkevand (dvs. analyser foretaget på vandværker og ledningsnet) er relevante. Overskridelser på råvandssiden (boringer) har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Konduktivitet (ledningsevne) 67,0 >= 30,0 mS/m 30/08 2017 67,0
Oxygen/Iltindhold 5,60 >= 5,00 mg/l 30/08 2017 5,50
pH 7,30 >= 7,00 pH 30/08 2017 7,40
Temperatur 17,8 <= 12,0 grader C 30/08 2017 7,00
Turbiditet < 0,100 <= 1,00 FTU 21/05 2013
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,016 <= 0,200 mg/l 30/08 2017 0,027
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/08 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/08 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 <= 200 antal/ml 30/08 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,140 <= 5,00 µg/l 30/08 2017 0,091
Bor (B) 25,0 <= 1000 µg/l 30/08 2017 32,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 30/08 2017 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,490 <= 20,0 µg/l 30/08 2017 0,310
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 30/08-2017.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Stenledvej 4 , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Morten Larsen
Telefon
E-mail

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66