Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Stenledvej 4 , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Morten Larsen
Telefon
E-mail

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Konduktivitet (ledningsevne) 68,0 >= 30,0 mS/m 10/08 2018 68,0
Oxygen/Iltindhold 4,60 >= 5,00 mg/l 10/08 2018 9,00
pH 7,30 >= 7,00 pH 10/08 2018 7,40
Temperatur 19,2 grader C 29/08 2018 20,4
Turbiditet < 0,100 <= 1,00 FTU 21/05 2013
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 10/08 2018 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/08 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/08 2018 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 29/08 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 12,0 < 200 antal/ml 29/08 2018 20,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 29/08 2018 11,0
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,140 <= 5,00 µg/l 30/08 2017 0,091
Bor (B) 25,0 <= 1000 µg/l 30/08 2017 32,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 30/08 2017 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,490 <= 20,0 µg/l 30/08 2017 0,310
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 29/08-2018.
Overskridelser

Oxygen/Iltindhold

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Stenledvej 4 , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Morten Larsen
Telefon
E-mail

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66