Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Stenledvej 4 , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Telefon
E-mail

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,005 <= 0,050 mg/l 30/06 2021 < 0,005
Chlorid (Cl) 33,0 <= 250 mg/l 16/01 2019 31,0
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 16/01 2019 0,180
Hårdhed, total 15,0 grader dH 30/06 2021 18,0
Kalium 4,90 mg/l 16/01 2019 4,30
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 16/01 2019 14,0
Nitrat (NO3) 0,460 <= 50,0 mg/l 30/06 2021 0,420
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 30/06 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 6,50 mg/l 30/06 2021 9,40
Sulfat (SO4) 95,0 <= 250 mg/l 16/01 2019 92,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 30/06 2021 0,022
Mangan (Mn) 0,018 <= 0,050 mg/l 30/06 2021 0,007
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/06 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/06 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 30/06 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 13,0 < 200 antal/ml 30/06 2021 20,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 29/06 2020 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/08 2019 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/08 2019 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,290 <= 20,0 µg/l 30/06 2021 4,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 30/06 2021 0,001
Oxygen/Iltindhold 5,90 mg/l 03/10 2019 5,30
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,021 <= 0,200 mg/l 01/10 2020 0,018
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/06 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/06 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 30/06 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 30/06 2021 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 29/08 2018 11,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,300 <= 20,0 µg/l 30/06 2021 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 30/06-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Stenledvej 4 , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Telefon
E-mail


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66