Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Stenledvej 4 , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Morten Larsen
Telefon
E-mail

Hyllested Vandvrk

Analyser for Hyllested Vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,017 <= 0,050 mg/l 16/01 2019 0,005
Calcium (Ca) 110 mg/l 16/01 2019 110
Carbondioxid, aggr. < 2,00 <= 5,00 mg/l 16/01 2019 < 5,00
Chlorid (Cl) 33,0 <= 250 mg/l 16/01 2019 31,0
Farvetal-Pt 2,30 < 15,0 mg Pt/l 16/01 2019 2,00
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 16/01 2019 0,180
Hydrogencarbonat 258 >= 100 mg/l 16/01 2019 253
Hrdhed, total 17,0 grader dH 16/01 2019 17,0
Inddampningsrest 390 <= 1500 mg/l 16/01 2019 440
Kalium 4,90 <= 10,0 mg/l 16/01 2019 4,30
Konduktivitet (ledningsevne) 66,0 >= 30,0 mS/m 16/01 2019 67,0
Magnesium (Mg) 6,50 <= 50,0 mg/l 16/01 2019 6,20
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 16/01 2019 14,0
Nitrat (NO3) 0,480 <= 50,0 mg/l 16/01 2019 0,310
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 16/01 2019 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,30 <= 4,00 mg/l 16/01 2019 1,30
Oxygen/Iltindhold 8,40 >= 5,00 mg/l 16/01 2019 5,70
pH 7,30 >= 7,00 pH 16/01 2019 7,40
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 16/01 2019 < 0,010
Sulfat (SO4) 95,0 <= 250 mg/l 16/01 2019 92,0
Temperatur 8,70 grader C 16/01 2019 9,70
Turbiditet 0,190 <= 1,00 FTU 16/01 2019 0,200
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,012 <= 0,200 mg/l 16/01 2019 < 0,010
Mangan (Mn) 0,007 <= 0,050 mg/l 16/01 2019 0,004
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/01 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/01 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 29/08 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 40,0 < 200 antal/ml 16/01 2019 2,00
Kimtal 37 grader 14,0 antal/ml 16/01 2019 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA < 0,050 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2017
Chloridazon-desphenyl < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2017
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
Glyphosat < 0,050 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2011 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2013 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 16/01 2019 < 0,010
4-chlor-2-methylpheno < 0,010 < 0,100 g/l 01/06 2011 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 16/01 2019 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 16/01 2019 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 16/01 2019 < 0,020
Naphthalen < 0,020 g/l 16/01 2019 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 16/01 2019 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 16/01 2019 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 16/01 2019 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 16/01 2019 < 0,020
Tetrachlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 16/01 2019 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 16/01 2019 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 16/01 2019 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 16/01 2019 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 16/01 2019 < 0,020
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 30/05 2016
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 30/05 2016
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 30/05 2016
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 30/05 2016
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 30/05 2016
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 30/05 2016
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 30/05 2016
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 30/05 2016
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 30/05 2016
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 30/05 2016
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 30/05 2016
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,005 g/l 30/05 2016
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 16/01-2019.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Stenledvej 4 , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Morten Larsen
Telefon
E-mail

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66