Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Stenledvej 4 , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Morten Larsen
Telefon
E-mail

Boring 1 - DGU 81.111

Analyser for Boring 1 - DGU 81.111

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Alkalinitet, total TA 3,96 meq/l 06/04 1984
Ammonium (NH4) 0,110 <= 0,050 mg/l 21/04 2016 0,140
Calcium (Ca) 110 mg/l 21/04 2016 110
Carbondioxid, aggr. < 5,00 <= 5,00 mg/l 21/04 2016 < 5,00
Chlorid (Cl) 32,0 <= 250 mg/l 21/04 2016 33,0
Fluorid (F) 0,058 <= 1,50 mg/l 21/04 2016 0,170
Hydrogencarbonat 258 >= 100 mg/l 21/04 2016 251
Hrdhed, total 14,6 grader dH 06/04 1984
Inddampningsrest 450 <= 1500 mg/l 21/04 2016 430
Kalium 4,60 <= 10,0 mg/l 21/04 2016 4,70
Konduktivitet (ledningsevne) 67,0 >= 30,0 mS/m 21/04 2016 64,0
Magnesium (Mg) 6,50 <= 50,0 mg/l 21/04 2016 6,80
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 21/04 2016 17,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 21/04 2016 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 21/04 2016 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 1,30 <= 4,00 mg/l 21/04 2016 1,40
Oxygen/Iltindhold 0,100 >= 5,00 mg/l 21/04 2016 0,400
pH 7,40 >= 7,00 pH 21/04 2016 7,50
Phosphor, total-P 0,048 <= 0,150 mg/l 21/04 2016 0,041
Sulfat (SO4) 92,0 <= 250 mg/l 21/04 2016 96,0
Temperatur 8,50 grader C 21/04 2016 8,90
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,10 <= 0,200 mg/l 21/04 2016 1,20
Mangan (Mn) 0,061 <= 0,050 mg/l 21/04 2016 0,058
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/10 2006
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/10 2006
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016
CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/08 2008 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 27/08 2008 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 27/08 2008 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 27/08 2008 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 27/08 2008 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 25/09 2001 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 27/08 2008 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/08 2008 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/08 2008 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2012 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,220 <= 5,00 g/l 21/04 2016 0,300
Barium (Ba) 68,0 <= 700 g/l 21/04 2016 63,0
Bor (B) 24,0 <= 1000 g/l 21/04 2016 25,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 21/04 2016 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,430 <= 20,0 g/l 21/04 2016 0,550
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 25/09 2001 < 0,050
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/04 2016 < 0,010
4-chlor-2-methylpheno < 0,010 < 0,100 g/l 27/08 2008 < 0,050
Aromater / olieprodukter
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 25/09 2001
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 16/01-2019.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Stenledvej 4 , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Morten Larsen
Telefon
E-mail

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66