Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Stenledvej 4 , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Telefon
E-mail

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,030 <= 0,050 mg/l 31/10 2023 0,012
Chlorid (Cl) 33,0 <= 250 mg/l 16/01 2019 31,0
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 16/01 2019 0,180
Hårdhed, total 18,0 grader dH 31/10 2023 17,0
Kalium 4,90 mg/l 16/01 2019 4,30
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 16/01 2019 14,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 31/10 2023 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 02/04 2024 0,002
Oxygen/Iltindhold 7,10 >= 5,00 mg/l 31/10 2023 7,70
Sulfat (SO4) 95,0 <= 250 mg/l 16/01 2019 92,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 31/10 2023 0,013
Mangan (Mn) 0,037 <= 0,050 mg/l 31/10 2023 0,047
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/04 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/04 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 02/04 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 02/04 2024 9,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 29/06 2020 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,540 <= 20,0 µg/l 31/10 2023 0,370

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,006 <= 0,050 mg/l 19/02 2001 0,057
Chlorid (Cl) 30,1 <= 250 mg/l 19/02 2001 31,5
Fluorid (F) 0,130 <= 1,50 mg/l 19/02 2001 0,120
Hårdhed, total 17,0 grader dH 19/02 2001 16,0
Kalium 3,40 mg/l 19/02 2001 3,40
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 19/02 2001 15,7
Nitrat (NO3) 1,40 <= 50,0 mg/l 19/02 2001 0,260
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 14/07 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 5,90 >= 5,00 mg/l 03/10 2019 5,30
Sulfat (SO4) 90,0 <= 250 mg/l 19/02 2001 87,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,021 <= 0,200 mg/l 01/10 2020 0,018
Mangan (Mn) 0,009 <= 0,050 mg/l 19/02 2001 0,027
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/07 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/07 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 14/07 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 14/07 2023 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 29/08 2018 11,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,300 <= 20,0 µg/l 30/06 2021 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 02/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Stenledvej 4 , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Telefon
E-mail


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66