Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Kolding
Adresse
Løgervej 9 , 6091 Bjert
Kontaktperson
Frode L. Jensen
Telefon
29412827
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 08/11 2021 0,016
Chlorid (Cl) 23,0 <= 250 mg/l 12/08 2021 28,0
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 12/08 2021 0,170
Hårdhed, total 15,0 grader dH 08/11 2021 15,4
Kalium 1,95 mg/l 30/05 2018 1,93
Natrium (Na) 14,8 <= 175 mg/l 08/11 2021 16,0
Nitrat (NO3) 0,611 <= 50,0 mg/l 08/11 2021 0,857
Nitrit (NO2) 0,005 <= 0,100 mg/l 08/11 2021 0,006
Oxygen/Iltindhold 9,09 mg/l 24/02 2022 9,20
Sulfat (SO4) 44,0 <= 250 mg/l 12/08 2021 45,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 24/02 2022 < 0,003
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 08/11 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 24/02 2022 0,000
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 24/02 2022 0,000
Enterokokker 0,000 < 1,00 CFU/100 ml 08/11 2021 0,000
Kimtal 22Gr. 0,000 < 200 antal/ml 24/02 2022 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 30/05 2018 0,000
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,100 <= 20,0 µg/l 08/11 2021 0,100

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,016 <= 0,050 mg/l 12/08 2021 0,005
Chlorid (Cl) 23,0 <= 250 mg/l 12/08 2021 28,0
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 12/08 2021 0,170
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 12/08 2021 17,5
Nitrat (NO3) 0,857 <= 50,0 mg/l 12/08 2021 1,06
Nitrit (NO2) 0,006 <= 0,100 mg/l 12/08 2021 0,004
Oxygen/Iltindhold 7,32 mg/l 12/08 2021 9,35
Sulfat (SO4) 44,0 <= 250 mg/l 12/08 2021 45,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,003 <= 0,200 mg/l 12/08 2021 0,050
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 12/08 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 12/08 2021 0,000
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 12/08 2021 0,000
Enterokokker 0,000 < 1,00 CFU/100 ml 12/08 2021 0,000
Kimtal 22Gr. 0,000 < 200 antal/ml 12/08 2021 9,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 18/12 2017 3,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,100 <= 20,0 µg/l 12/08 2021 0,200
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 16/05-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Kolding
Adresse
Løgervej 9 , 6091 Bjert
Kontaktperson
Frode L. Jensen
Telefon
29412827
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66