Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ågårdsvej 3a , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Kåre Vernersen
Telefon
Hjemmeside
Previous Next

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,018 <= 0,050 mg/l 28/04 2020 0,097
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 26/08 2019 23,0
Fluorid (F) 0,410 <= 1,50 mg/l 26/08 2019 0,470
Hårdhed, total 14,0 grader dH 28/04 2020 12,0
Kalium 4,10 mg/l 26/08 2019 4,20
Natrium (Na) 20,0 <= 175 mg/l 26/08 2019 21,0
Nitrat (NO3) 1,10 <= 50,0 mg/l 28/04 2020 1,10
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 28/04 2020 0,003
Oxygen/Iltindhold 10,3 mg/l 28/04 2020 10,1
Sulfat (SO4) 4,90 <= 250 mg/l 26/08 2019 5,10
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,014 <= 0,200 mg/l 28/04 2020 0,049
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 28/04 2020 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/05 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/05 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 28/04 2020
Kimtal 22Gr. 20,0 < 200 antal/ml 06/05 2020 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 26/08 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 28/04 2020

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,010 <= 0,050 mg/l 11/10 2018
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 28/04 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,60 mg/l 04/11 2019 8,10
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 04/11 2019 0,017
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/04 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/04 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 28/04 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 28/04 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 15/03 2010
Pesticider / Allergifremkaldende
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/08 2019
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/08 2019
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 28/04 2021 0,110
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/04-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ågårdsvej 3a , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Kåre Vernersen
Telefon
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66