Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ågårdsvej 3a , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Kåre Vernersen
Telefon
Hjemmeside
Previous Next

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,077 <= 0,050 mg/l 11/10 2018 0,013
Chlorid (Cl) 22,0 <= 250 mg/l 12/09 2018 21,0
Fluorid (F) 0,450 <= 1,50 mg/l 12/09 2018 0,440
Hårdhed, total 12,0 grader dH 12/09 2018 12,0
Kalium 4,20 <= 10,0 mg/l 12/09 2018 4,40
Natrium (Na) 21,0 <= 175 mg/l 12/09 2018 21,0
Nitrat (NO3) 1,40 <= 50,0 mg/l 12/09 2018 1,30
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 11/10 2018 0,004
Oxygen/Iltindhold 7,70 >= 5,00 mg/l 11/10 2018 8,10
Sulfat (SO4) 5,10 <= 250 mg/l 12/09 2018 4,90
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,022 <= 0,200 mg/l 12/09 2018 0,012
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 12/09 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/09 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/09 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 7,00 < 200 antal/ml 12/09 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 12/09 2018 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,010 <= 0,050 mg/l 11/10 2018
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 11/10 2018
Oxygen/Iltindhold 9,90 >= 5,00 mg/l 27/11 2018 10,1
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,025 <= 0,200 mg/l 27/11 2018 0,019
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/11 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/11 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 27/11 2018 5,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 15/03 2010
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,099 <= 20,0 µg/l 27/11 2018 0,150
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 27/11-2018.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ågårdsvej 3a , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Kåre Vernersen
Telefon
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66