Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Kalmanparken 114 , 9200 Aalborg SV
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

B4 - DGU 34.2407

Analyser for B4 - DGU 34.2407

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 27/03 2023 0,019
Calcium (Ca) 71,0 mg/l 27/03 2023 64,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 27/03 2023 < 2,00
Chlorid (Cl) 35,0 <= 250 mg/l 27/03 2023 34,0
Fluorid (F) 0,093 <= 1,50 mg/l 27/03 2023 0,150
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 150 >= 100 mg/l 27/03 2023 148
Inddampningsrest 310 mg/l 31/03 2015 310
Kalium 0,820 mg/l 27/03 2023 0,610
Konduktivitet (ledningsevne) 42,0 <= 250 mS/m 27/03 2023 41,0
Magnesium (Mg) 2,90 mg/l 27/03 2023 2,40
Natrium (Na) 12,0 <= 175 mg/l 27/03 2023 11,0
Nitrat (NO3) 50,0 <= 50,0 mg/l 18/03 2024 53,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 27/03 2023 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,550 <= 4,00 mg/l 27/03 2023 0,770
Oxygen/Iltindhold 8,40 mg/l 27/03 2023 8,50
pH 7,50 >= 7,00 pH 27/03 2023 7,50
Phosphor, total-P 0,014 <= 0,150 mg/l 27/03 2023 < 0,010
Sulfat (SO4) 12,0 <= 250 mg/l 27/03 2023 11,0
Temperatur 7,70 grader C 27/03 2023 8,00
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 27/03 2023 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 27/03 2023 < 0,002
Lugt Ikke oplyst 07/06 2001 Ikke oplyst
Smag Ikke oplyst 07/06 2001 Ikke oplyst
Syn Ikke oplyst 07/06 2001 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2020
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 11/10 2000
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 27/03 2023
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 27/03 2023 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
Anioniske detergenter < 10,0 <= 100 g/l 11/10 2000
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
Clopyralid < 0,010 31/03 2015 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 27/03 2023 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 27/03 2023 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 27/03 2023 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 27/03 2023 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 27/03 2023
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 06/08 2019
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2011 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 27/03 2023
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,036 <= 0,100 μg/l 18/03 2024 0,058
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 g/l 27/03 2023
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2011 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 27/03 2023
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 27/03 2023
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 27/03 2023
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2015 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,046 <= 0,100 g/l 27/03 2023 0,029
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 27/03 2023
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 27/03 2023
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,730 <= 5,00 g/l 27/03 2023 0,510
Barium (Ba) 5,40 g/l 27/03 2023 4,00
Bor (B) 8,40 <= 1000 g/l 27/03 2023 < 1,00
Kobolt (Co) 0,180 < 5,00 g/l 27/03 2023 0,130
Nikkel (Ni) 2,30 <= 20,0 g/l 27/03 2023 1,40
Strontium 290 g/l 27/03 2023 220
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 31/03 2015 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 27/03 2023 < 0,010
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2015 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 07/02 2011 < 0,010
6-Chlor-2-methylphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2015 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,100 < 1,00 g/l 11/10 2000
Ethylbenzen < 0,100 g/l 11/10 2000
M+P-xylen < 0,100 g/l 11/10 2000
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 07/06 2001
Naphtalen < 0,100 g/l 11/10 2000
O-xylen < 0,100 g/l 11/10 2000
Toluen < 0,100 g/l 11/10 2000
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,050 <= 1,00 g/l 11/10 2000
Tetrachlorethylen < 0,050 <= 1,00 g/l 11/10 2000
Tetrachlormethan < 0,050 <= 1,00 g/l 11/10 2000
Trichlorethylen < 0,050 <= 1,00 g/l 11/10 2000
1,1,1-trichlorethan < 0,050 <= 1,00 g/l 11/10 2000
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 27/03 2023 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 18/03-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Kalmanparken 114 , 9200 Aalborg SV
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66