Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Kalmanparken 114 , 9200 Aalborg SV
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

B2 - DGU 34.3576

Analyser for B2 - DGU 34.3576

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,018 <= 0,050 mg/l 08/03 2021 < 0,005
Calcium (Ca) 93,0 mg/l 08/03 2021 87,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 08/03 2021 < 5,00
Chlorid (Cl) 53,0 <= 250 mg/l 08/03 2021 49,0
Fluorid (F) 0,220 <= 1,50 mg/l 08/03 2021 0,240
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 191 >= 100 mg/l 08/03 2021 188
Inddampningsrest 410 mg/l 19/09 2017 350
Kalium 1,20 mg/l 08/03 2021 1,10
Konduktivitet (ledningsevne) 54,0 <= 250 mS/m 08/03 2021 58,0
Magnesium (Mg) 3,30 mg/l 08/03 2021 3,30
Natrium (Na) 22,0 <= 175 mg/l 08/03 2021 21,0
Nitrat (NO3) 32,0 <= 50,0 mg/l 10/01 2024 27,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 08/03 2021 0,002
NVOC - org.carbon (C) 0,790 <= 4,00 mg/l 08/03 2021 0,530
Oxygen/Iltindhold 4,60 mg/l 08/03 2021 3,60
pH 7,40 >= 7,00 pH 08/03 2021 7,40
Phosphor, total-P 0,018 <= 0,150 mg/l 08/03 2021 0,018
Sulfat (SO4) 41,0 <= 250 mg/l 08/03 2021 39,0
Temperatur 8,50 grader C 08/03 2021 8,90
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,043 <= 0,200 mg/l 08/03 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 08/03 2021 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 47,0 < 200 antal/ml 11/04 2013 570
Kimtal 37 grader 4,00 antal/ml 11/04 2013 53,0
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/09 2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021
Diuron < 0,010 g/l 08/03 2021 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,150 <= 0,100 μg/l 18/03 2024 0,160
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 18/03 2013 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,046 <= 0,100 g/l 08/03 2021 0,042
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,380 <= 5,00 g/l 08/03 2021 0,460
Barium (Ba) 8,20 g/l 08/03 2021 7,10
Bor (B) 21,0 <= 1000 g/l 08/03 2021 20,0
Kobolt (Co) 0,110 < 5,00 g/l 08/03 2021 < 0,040
Nikkel (Ni) 1,00 <= 20,0 g/l 08/03 2021 0,470
Strontium 1500 g/l 08/03 2021 1900
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/03 2021 < 0,010
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 08/03 2021
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 18/03-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Kalmanparken 114 , 9200 Aalborg SV
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66