Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Kalmanparken 114 , 9200 Aalborg SV
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Frejlev vandvrk

Analyser for Frejlev vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,012 <= 0,050 mg/l 26/08 2020 0,014
Calcium (Ca) 110 mg/l 26/08 2020 83,0
Carbondioxid, aggr. < 5,00 mg/l 30/10 2017 0,076
Chlorid (Cl) 40,0 <= 250 mg/l 24/01 2018 41,0
Farvetal-Pt 1,50 <= 15,0 mg Pt/l 23/10 2019 1,10
Fluorid (F) 0,210 <= 1,50 mg/l 24/01 2018 0,230
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 175 >= 100 mg/l 30/10 2017 178
Hrdhed, total 16,0 grader dH 26/08 2020 12,0
Inddampningsrest 310 mg/l 30/10 2017 380
Kalium 1,10 mg/l 30/10 2017 1,20
Konduktivitet (ledningsevne) 48,0 <= 250 mS/m 26/08 2020 46,0
Magnesium (Mg) 4,50 mg/l 26/08 2020 3,70
Natrium (Na) 18,0 <= 175 mg/l 30/10 2017 20,0
Nitrat (NO3) 26,0 <= 50,0 mg/l 26/08 2020 27,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 26/08 2020 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,450 <= 4,00 mg/l 26/08 2020 0,490
Oxygen/Iltindhold 7,30 mg/l 26/08 2020 7,10
pH 7,60 >= 7,00 pH 26/08 2020 7,60
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 30/10 2017 0,015
Sulfat (SO4) 25,0 <= 250 mg/l 30/10 2017 28,0
Temperatur 9,80 grader C 26/08 2020 8,60
Turbiditet 0,170 <= 1,00 FTU 23/10 2019 0,130
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 26/08 2020 0,013
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 26/08 2020 < 0,002
Farve Ingen 02/11 2016 Ikke oplyst
Lugt Ingen lugt 02/11 2016 Ikke oplyst
Smag Normal 02/11 2016 Ikke oplyst
Syn Klar 02/11 2016 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/03 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/03 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 26/08 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 25,0 < 200 antal/ml 18/03 2024 29,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 24/01 2018 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 26/08 2020 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/09 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 26/08 2020 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 30/09 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 30/09 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 26/08 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 30/09 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 26/08 2020 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 26/08 2020 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 30/09 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 30/09 2011 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,081 <= 0,100 μg/l 30/08 2021 0,039
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/09 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/09 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 04/09 2014 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,025 <= 0,100 g/l 26/08 2020 0,022
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,780 <= 5,00 g/l 26/08 2020 0,590
Bor (B) 9,40 <= 1000 g/l 30/05 2017 13,0
Kobolt (Co) 0,076 < 5,00 g/l 30/05 2017 0,098
Nikkel (Ni) 1,90 <= 20,0 g/l 26/08 2020 1,50
Strontium 2100 g/l 26/08 2020 2100
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 04/09 2014 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 26/08 2020 < 0,010
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 04/09 2014 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 30/09 2011 < 0,010
6-Chlor-2-methylphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 04/09 2014 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 30/10 2017 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 30/10 2017 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 30/10 2017 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 30/10 2017 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 30/10 2017 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 30/10 2017 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 02/11 2016 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) 0,039 <= 1,00 g/l 30/10 2017 0,029
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/10 2017 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/10 2017 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/10 2017 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/10 2017 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/10 2017 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/10 2017 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 26/08 2020 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 18/03-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Kalmanparken 114 , 9200 Aalborg SV
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66