Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Kalmanparken 114 , 9200 Aalborg SV
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 34.2328 - F3

Analyser for DGU 34.2328 - F3

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,013 <= 0,050 mg/l 19/12 2022 < 0,005
Calcium (Ca) 71,0 mg/l 19/12 2022 61,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 19/12 2022 < 2,00
Chlorid (Cl) 33,0 <= 250 mg/l 19/12 2022 32,0
Fluorid (F) 0,150 <= 1,50 mg/l 19/12 2022 0,170
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 130 >= 100 mg/l 19/12 2022 130
Hrdhed, total 11,5 grader dH 02/09 2019 10,2
Kalium 0,660 mg/l 19/12 2022 0,660
Konduktivitet (ledningsevne) 40,0 <= 250 mS/m 19/12 2022 40,0
Magnesium (Mg) 1,90 mg/l 19/12 2022 1,60
Natrium (Na) 10,0 <= 175 mg/l 19/12 2022 8,60
Nitrat (NO3) 56,0 <= 50,0 mg/l 19/12 2022 57,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 19/12 2022 0,002
NVOC - org.carbon (C) 0,440 <= 4,00 mg/l 19/12 2022 0,420
Oxygen/Iltindhold 9,90 mg/l 19/12 2022 10,2
pH 7,60 >= 7,00 pH 19/12 2022 7,70
Phosphor, total-P 0,015 <= 0,150 mg/l 19/12 2022 0,018
Silicium / Kiselsyre (SiO2) < 0,010 mg/l 25/10 2021
Sulfat (SO4) 14,0 <= 250 mg/l 19/12 2022 14,0
Temperatur 7,90 grader C 19/12 2022 8,00
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 19/12 2022 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 19/12 2022 < 0,002
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 19/12 2022 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 29/08 2019
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/09 2019 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,012 <= 0,100 g/l 19/12 2022 0,017
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 29/08 2019
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 19/12 2022 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 29/08 2019
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 29/08 2019
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 19/12 2022
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 02/09 2019 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 19/12 2022 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 19/12 2022 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) 0,014 < 0,100 g/l 19/12 2022
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 19/12 2022
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 19/12 2022
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 19/12 2022 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 02/09 2019 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,012 <= 0,100 g/l 19/12 2022 0,014
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 19/12 2022 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 19/12 2022 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,550 <= 5,00 g/l 19/12 2022 0,470
Barium (Ba) 4,50 g/l 19/12 2022 4,10
Bor (B) 1,90 <= 1000 g/l 19/12 2022 8,00
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 19/12 2022 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,410 <= 20,0 g/l 19/12 2022 0,330
Strontium 180 g/l 19/12 2022 170
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 19/12 2022 < 0,010
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 02/09 2019 < 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 02/09 2019 < 0,010
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 19/12 2022
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 19/12 2022
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 19/12 2022
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 19/12 2022
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 19/12 2022
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 19/12 2022
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 19/12 2022
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 19/12 2022
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,001 <= 0,100 g/l 19/12 2022
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 19/12 2022
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 19/12 2022
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 19/12 2022
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 19/12 2022
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 19/12 2022
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 19/12 2022
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 19/12 2022
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 19/12 2022
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 19/12 2022
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 19/12 2022
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 19/12 2022
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 19/12 2022
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 19/12 2022
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,000 <= 0,100 μg/l 19/12 2022
Sum af PFAS, 22 stoffer < 0,000 <= 0,100 g/l 19/12 2022
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 g/l 19/12 2022
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 19/12 2022 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 18/03-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Kalmanparken 114 , 9200 Aalborg SV
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66