Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Kalmanparken 114 , 9200 Aalborg SV
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Farvetal-Pt 1,50 <= 15,0 mg Pt/l 23/10 2019
Konduktivitet (ledningsevne) 46,0 <= 250 mS/m 23/10 2019 52,0
Oxygen/Iltindhold 6,50 mg/l 24/01 2018 7,40
pH 7,60 >= 7,00 pH 23/10 2019 7,40
Temperatur 5,60 grader C 24/01 2018 12,5
Turbiditet 0,170 <= 1,00 FTU 23/10 2019
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,013 <= 0,200 mg/l 23/10 2019 < 0,010
Mangan (Mn) 0,005 <= 0,050 mg/l 22/02 2001 < 0,005
Farve Ingen 02/11 2016 Ikke oplyst
Lugt Ingen lugt 02/11 2016 Ikke oplyst
Smag Normal 02/11 2016 Ikke oplyst
Syn Klar 02/11 2016 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 62,0 < 200 antal/ml 29/11 2021 41,0
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 23/10 2000 7,00
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,560 <= 5,00 µg/l 30/05 2017 0,610
Bor (B) 9,40 <= 1000 µg/l 30/05 2017 13,0
Kobolt (Co) 0,076 < 5,00 µg/l 30/05 2017 0,098
Nikkel (Ni) 1,30 <= 20,0 µg/l 30/05 2017 1,20
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 18/03-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Kalmanparken 114 , 9200 Aalborg SV
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66