Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Billund
Adresse
Vandværksvej 1 , 7260 Sdr. Omme
Kontaktperson
Kim Frost-Jensen
Telefon
75341450
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,017 <= 0,050 mg/l 14/12 2017 0,015
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 14/12 2017 21,0
Fluorid (F) 0,130 <= 1,50 mg/l 14/12 2017 0,100
Hårdhed, total 8,00 grader dH 14/12 2017 7,40
Kalium 2,10 <= 10,0 mg/l 14/12 2017 2,00
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 14/12 2017 13,0
Nitrat (NO3) 0,540 <= 50,0 mg/l 14/12 2017 0,530
Nitrit (NO2) 0,011 <= 0,100 mg/l 14/12 2017 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,8 >= 5,00 mg/l 14/12 2017 10,1
Sulfat (SO4) 7,20 <= 250 mg/l 14/12 2017 7,20
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,450 <= 0,200 mg/l 13/03 2018 0,019
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 14/12 2017 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/12 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/12 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 14/12 2017 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 <= 5,00 antal/ml 14/12 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 14/12 2017 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Forbrugers Taphane

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling

Ledningsnet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 10,5 >= 5,00 mg/l 13/03 2018 10,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,028 <= 0,200 mg/l 13/03 2018 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/03 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/03 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 13/03 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 <= 20,0 antal/ml 03/01 2012 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,910 <= 20,0 µg/l 13/03 2018 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 13/03-2018.
Overskridelser

Jern (Fe)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Billund
Adresse
Vandværksvej 1 , 7260 Sdr. Omme
Kontaktperson
Kim Frost-Jensen
Telefon
75341450
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66