Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Billund
Adresse
Vandværksvej 1 , 7260 Sdr. Omme
Kontaktperson
Kim Frost-Jensen
Telefon
75341450
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,015 <= 0,050 mg/l 25/08 2017 0,009
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 25/08 2017 21,0
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 25/08 2017 0,110
Hårdhed, total 7,40 grader dH 19/12 2016 7,70
Kalium 2,00 <= 10,0 mg/l 19/12 2016 2,00
Natrium (Na) 13,0 <= 175 mg/l 19/12 2016 14,0
Nitrat (NO3) 0,530 <= 50,0 mg/l 25/08 2017 0,480
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,010 mg/l 25/08 2017 0,003
Oxygen/Iltindhold 10,1 >= 5,00 mg/l 19/12 2016 9,70
Sulfat (SO4) 7,20 <= 250 mg/l 19/12 2016 7,00
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,100 mg/l 25/08 2017 0,013
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,020 mg/l 25/08 2017 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/08 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/08 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 <= 50,0 antal/ml 25/08 2017 34,0
Kimtal 37 grader < 1,00 <= 5,00 antal/ml 25/08 2017 18,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 19/12 2016 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 9,50 >= 5,00 mg/l 25/08 2017 9,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,012 <= 0,200 mg/l 25/08 2017 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/08 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/08 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 <= 200 antal/ml 25/08 2017 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 <= 20,0 antal/ml 03/01 2012 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 20/03 2017 0,120
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 25/08-2017.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Billund
Adresse
Vandværksvej 1 , 7260 Sdr. Omme
Kontaktperson
Kim Frost-Jensen
Telefon
75341450
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66