Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Snderborg
Adresse
Toften 6 , 6440 Augustenborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 170.515

Analyser for DGU 170.515

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Alkalinitet, total TA 5,62 meq/l 01/11 1985
Ammonium (NH4) 1,00 <= 0,050 mg/l 08/09 2022 1,00
Calcium (Ca) 83,0 mg/l 08/09 2022 84,0
Carbondioxid, aggr. 4,00 mg/l 08/09 2022 < 5,00
Chlorid (Cl) 32,0 <= 250 mg/l 08/09 2022 30,0
Fluorid (F) 0,400 <= 1,50 mg/l 08/09 2022 0,440
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 335 >= 100 mg/l 08/09 2022 327
Hrdhed, total 15,1 grader dH 12/07 2006 14,4
Inddampningsrest 350 mg/l 23/10 2017 370
Ionbalance 3,70 % 12/07 2006
Kalium 3,90 mg/l 08/09 2022 4,10
Konduktivitet (ledningsevne) 62,0 <= 250 mS/m 08/09 2022 63,0
Magnesium (Mg) 13,0 mg/l 08/09 2022 13,0
Natrium (Na) 27,0 <= 175 mg/l 08/09 2022 28,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 08/09 2022 < 0,300
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 08/09 2022 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 3,60 <= 4,00 mg/l 08/09 2022 3,50
Oxygen/Iltindhold 0,200 mg/l 08/09 2022 0,500
pH 7,20 >= 7,00 pH 08/09 2022 7,40
Phosphor, total-P 0,200 <= 0,150 mg/l 08/09 2022 0,230
Sulfat (SO4) 8,10 <= 250 mg/l 08/09 2022 8,90
Temperatur 9,60 grader C 08/09 2022 9,30
Kosmetiske
Jern (Fe) 2,50 <= 0,200 mg/l 08/09 2022 2,40
Mangan (Mn) 0,120 <= 0,050 mg/l 08/09 2022 0,120
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 08/09 2022
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 08/09 2022
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022
Clopyralid < 0,100 12/07 2006
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/11 2009 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 08/09 2022
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 25/11 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 25/11 2009 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 08/09 2022 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 25/11 2009 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 08/09 2022
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 08/09 2022
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 08/09 2022
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 25/11 2009 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2006
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 25/11 2009 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 08/09 2022
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 08/09 2022
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/11 2009 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 g/l 08/09 2022
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/11 2009 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 08/09 2022
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 08/09 2022
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 08/09 2022
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2013 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 08/09 2022
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 08/09 2022
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,220 <= 5,00 g/l 08/09 2022 0,280
Barium (Ba) 160 g/l 08/09 2022 160
Bor (B) 110 <= 1000 g/l 08/09 2022 130
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 08/09 2022 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,190 <= 20,0 g/l 08/09 2022 1,60
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 12/07 2006
2,4,5-trichlorphenol < 0,020 12/07 2006
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/09 2022 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 25/11 2009 < 0,020
4-Chlor-3-methylphenol < 0,020 12/07 2006
Gasser
Hydrogensulfid-S < 0,020 <= 0,100 g/l 07/12 2000
Methan 0,330 <= 0,010 mg/l 12/07 2006 0,780
Svovlbrinte 0,010 <= 0,050 mg/l 12/07 2006 0,019
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 08/09 2022
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/09 2022
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/09 2022
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/09 2022
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/09 2022
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/09 2022
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/09 2022
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/09 2022
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/09 2022
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/09 2022
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/09 2022
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/09 2022
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,000 <= 0,100 μg/l 08/09 2022
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/09 2022
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 08/09 2022
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/08-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Snderborg
Adresse
Toften 6 , 6440 Augustenborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66