Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Snderborg
Adresse
Toften 6 , 6440 Augustenborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 170.515

Analyser for DGU 170.515

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Alkalinitet, total TA 5,62 meq/l 01/11 1985
Ammonium (NH4) 1,00 <= 0,050 mg/l 23/10 2017 1,00
Calcium (Ca) 84,0 mg/l 23/10 2017 77,0
Carbondioxid, aggr. < 5,00 mg/l 23/10 2017 < 5,00
Chlorid (Cl) 30,0 <= 250 mg/l 23/10 2017 30,0
Fluorid (F) 0,440 <= 1,50 mg/l 23/10 2017 0,400
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 327 >= 100 mg/l 23/10 2017 344
Hrdhed, total 15,1 grader dH 12/07 2006 14,4
Inddampningsrest 350 mg/l 23/10 2017 370
Ionbalance 3,70 % 12/07 2006
Kalium 4,10 mg/l 23/10 2017 3,60
Konduktivitet (ledningsevne) 63,0 >= 30,0 mS/m 23/10 2017 62,0
Magnesium (Mg) 13,0 mg/l 23/10 2017 13,0
Natrium (Na) 28,0 <= 175 mg/l 23/10 2017 27,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 23/10 2017 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 23/10 2017 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 3,50 <= 4,00 mg/l 23/10 2017 4,00
Oxygen/Iltindhold 0,500 mg/l 23/10 2017 1,00
pH 7,40 >= 7,00 pH 23/10 2017 7,40
Phosphor, total-P 0,230 <= 0,150 mg/l 23/10 2017 0,210
Sulfat (SO4) 8,90 <= 250 mg/l 23/10 2017 6,90
Temperatur 9,30 grader C 23/10 2017 9,90
Kosmetiske
Jern (Fe) 2,40 <= 0,200 mg/l 23/10 2017 2,40
Mangan (Mn) 0,120 <= 0,050 mg/l 23/10 2017 0,120
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017
Clopyralid < 0,100 12/07 2006
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/11 2009 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 25/11 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 25/11 2009 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 25/11 2009 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 25/11 2009 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2006
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 25/11 2009 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/11 2009 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/11 2009 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2013 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,280 <= 5,00 g/l 23/10 2017 0,290
Barium (Ba) 160 g/l 23/10 2017 150
Bor (B) 130 <= 1000 g/l 23/10 2017 110
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 23/10 2017 < 0,040
Nikkel (Ni) 1,60 <= 20,0 g/l 23/10 2017 < 0,030
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 12/07 2006
2,4,5-trichlorphenol < 0,020 12/07 2006
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 25/11 2009 < 0,020
4-Chlor-3-methylphenol < 0,020 12/07 2006
Gasser
Hydrogensulfid-S < 0,020 <= 0,100 g/l 07/12 2000
Methan 0,330 <= 0,010 mg/l 12/07 2006 0,780
Svovlbrinte 0,010 <= 0,050 mg/l 12/07 2006 0,019
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 24/08-2020.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Snderborg
Adresse
Toften 6 , 6440 Augustenborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66