Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Toften 6 , 6440 Augustenborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,012 <= 0,050 mg/l 29/10 2019 0,005
Chlorid (Cl) 30,0 <= 250 mg/l 26/09 2018 31,0
Fluorid (F) 0,440 <= 1,50 mg/l 26/09 2018 0,390
Hårdhed, total 14,0 grader dH 26/09 2018 14,0
Kalium 3,80 mg/l 26/09 2018 3,70
Natrium (Na) 25,0 <= 175 mg/l 26/09 2018 26,0
Nitrat (NO3) 3,70 <= 50,0 mg/l 26/09 2018 3,80
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 26/09 2018 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,2 >= 5,00 mg/l 29/10 2019 9,20
Sulfat (SO4) 14,0 <= 250 mg/l 26/09 2018 6,60
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,055 <= 0,200 mg/l 29/10 2019 0,054
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 29/10 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/08 2020 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/08 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 12,0 < 200 antal/ml 29/10 2019 8,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 26/09 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,055 <= 20,0 µg/l 14/05 2019 2,60

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Oxygen/Iltindhold 10,1 >= 5,00 mg/l 19/11 2018 9,40
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 29/10 2019 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/08 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/08 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 15,0 < 200 antal/ml 29/10 2019 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 10/12 2015 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,055 <= 20,0 µg/l 14/05 2019 2,60
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/08-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Toften 6 , 6440 Augustenborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66