Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Toften 6 , 6440 Augustenborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 µg/l 14/05 2019
Farvetal-Pt 10,0 <= 15,0 mg Pt/l 29/10 2019 9,90
Konduktivitet (ledningsevne) 54,0 >= 30,0 mS/m 29/10 2019 54,0
Oxygen/Iltindhold 10,1 mg/l 19/11 2018 9,40
pH 7,70 >= 7,00 pH 29/10 2019 7,80
Temperatur 10,0 grader C 19/11 2018 15,0
Turbiditet 0,100 <= 1,00 FTU 29/10 2019 0,140
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 29/10 2019 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/08 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/08 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 15,0 < 200 antal/ml 29/10 2019 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 10/12 2015
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,90 <= 200 µg/l 14/05 2019
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 µg/l 14/05 2019
Arsen (As) < 0,030 <= 5,00 µg/l 14/05 2019 0,120
Bly (Pb) 0,088 <= 5,00 µg/l 14/05 2019
Bor (B) 110 <= 1000 µg/l 14/05 2019 120
Cadmium (Cd) 0,006 <= 3,00 µg/l 14/05 2019
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 µg/l 14/05 2019
Kobber (Cu) 8,50 <= 2000 µg/l 14/05 2019
Kobolt (Co) 0,092 < 5,00 µg/l 14/05 2019 < 0,040
Kviksølv (Hg) < 0,002 <= 1,00 µg/l 14/05 2019
Nikkel (Ni) 0,055 <= 20,0 µg/l 14/05 2019 2,60
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 µg/l 14/05 2019
Zink (Zn) 9,70 <= 3000 µg/l 14/05 2019
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 24/08-2020.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Toften 6 , 6440 Augustenborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66