Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Snderborg
Adresse
Toften 6 , 6440 Augustenborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 170.471

Analyser for DGU 170.471

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 1,10 <= 0,050 mg/l 26/07 2007 1,00
Calcium (Ca) 75,0 mg/l 26/07 2007 78,0
Carbondioxid, aggr. 3,20 mg/l 26/07 2007 < 2,00
Chlorid (Cl) 31,0 <= 250 mg/l 26/07 2007 32,0
Fluorid (F) 0,440 <= 1,50 mg/l 26/07 2007 0,390
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 336 >= 100 mg/l 26/07 2007 320
Hrdhed, total 14,4 grader dH 12/07 2006
Inddampningsrest 350 mg/l 26/07 2007 350
Ionbalance 1,70 % 12/07 2006
Kalium 3,70 mg/l 26/07 2007 3,90
Konduktivitet (ledningsevne) 59,0 >= 30,0 mS/m 26/07 2007 57,2
Magnesium (Mg) 13,0 mg/l 26/07 2007 15,0
Natrium (Na) 25,0 <= 175 mg/l 26/07 2007 28,0
Nitrat (NO3) 0,800 <= 50,0 mg/l 26/07 2007 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 26/07 2007 < 0,000
NVOC - org.carbon (C) 3,60 <= 4,00 mg/l 26/07 2007 3,10
Oxygen/Iltindhold 1,20 mg/l 26/07 2007 < 0,200
pH 7,60 >= 7,00 pH 26/07 2007 8,30
Phosphor, total-P 0,220 <= 0,150 mg/l 26/07 2007 0,053
Sulfat (SO4) 3,00 <= 250 mg/l 26/07 2007 1,30
Temperatur 9,60 grader C 26/07 2007 9,00
Kosmetiske
Jern (Fe) 2,60 <= 0,200 mg/l 26/07 2007 11,0
Mangan (Mn) 0,120 <= 0,050 mg/l 26/07 2007 0,140
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2006
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,010
Clopyralid < 0,100 12/07 2006
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,020 <= 0,100 g/l 12/07 2006
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2006
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2006
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2006
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2006
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,490 <= 5,00 g/l 26/07 2007 0,240
Barium (Ba) 150 g/l 26/07 2007 95,0
Bor (B) 95,0 <= 1000 g/l 26/07 2007 110
Nikkel (Ni) 0,079 <= 20,0 g/l 26/07 2007 0,270
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 12/07 2006
2,4,5-trichlorphenol < 0,020 12/07 2006
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,020
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,020
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 26/07 2007 < 0,020
4-Chlor-3-methylphenol < 0,020 12/07 2006
Aromater / olieprodukter
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 21/03 2001
Gasser
Methan 1,60 <= 0,010 mg/l 12/07 2006 1,11
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 12/07 2006 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 08/09-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Snderborg
Adresse
Toften 6 , 6440 Augustenborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66