Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Snderborg
Adresse
Toften 6 , 6440 Augustenborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Asserballe vandvrk

Analyser for Asserballe vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,012 <= 0,050 mg/l 29/10 2019 0,005
Calcium (Ca) 79,0 mg/l 26/09 2018 79,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 26/09 2018 < 5,00
Chlorid (Cl) 30,0 <= 250 mg/l 26/09 2018 31,0
Farvetal-Pt 11,0 <= 15,0 mg Pt/l 26/09 2018 11,0
Fluorid (F) 0,440 <= 1,50 mg/l 26/09 2018 0,390
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 324 >= 100 mg/l 26/09 2018 317
Hrdhed, total 14,0 grader dH 26/09 2018 14,0
Inddampningsrest 370 mg/l 26/09 2018 350
Kalium 3,80 mg/l 26/09 2018 3,70
Konduktivitet (ledningsevne) 60,0 >= 30,0 mS/m 26/09 2018 61,0
Magnesium (Mg) 13,0 mg/l 26/09 2018 13,0
Natrium (Na) 25,0 <= 175 mg/l 26/09 2018 26,0
Nitrat (NO3) 3,70 <= 50,0 mg/l 26/09 2018 3,80
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 26/09 2018 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 2,90 <= 4,00 mg/l 26/09 2018 2,70
Oxygen/Iltindhold 10,2 mg/l 29/10 2019 9,20
pH 7,80 >= 7,00 pH 29/10 2019 7,80
Phosphor, total-P 0,016 <= 0,150 mg/l 26/09 2018 0,042
Sulfat (SO4) 14,0 <= 250 mg/l 26/09 2018 6,60
Temperatur 9,80 grader C 29/10 2019 9,80
Turbiditet 0,390 <= 1,00 FTU 26/09 2018 1,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,055 <= 0,200 mg/l 29/10 2019 0,054
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 29/10 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/10 2019 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/10 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 12,0 < 200 antal/ml 29/10 2019 8,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 26/09 2018 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/03 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2014 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 17/05 2018 < 0,010
4-chlor-2-methylpheno < 0,010 < 0,100 g/l 22/03 2011 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 17/05 2018 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 17/05 2018 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 17/05 2018 < 0,020
Naphthalen < 0,020 g/l 17/05 2018 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 17/05 2018 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 17/05 2018 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 17/05 2018 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 17/05 2018 < 0,020
Tetrachlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 17/05 2018 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 17/05 2018 < 0,020
Trichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 17/05 2018 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 17/05 2018 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 17/05 2018 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 17/05 2018
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 24/08-2020.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Snderborg
Adresse
Toften 6 , 6440 Augustenborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66