Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Mariagerfjord
Adresse
Semvej 20 , 9550 Mariager
Kontaktperson
Brian Hansen
Telefon
61744652
Hjemmeside

Forbrugers Taphane

Analyser for Forbrugers Taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,018 <= 0,050 mg/l 30/06 2021 < 0,005
Chlorid (Cl) 74,0 <= 250 mg/l 30/06 2021 210
Farvetal-Pt < 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 29/01 2024 < 1,00
Fluorid (F) 0,260 <= 1,50 mg/l 30/06 2021 0,540
Konduktivitet (ledningsevne) 120 <= 250 mS/m 29/01 2024 48,0
Natrium (Na) 36,0 <= 175 mg/l 30/06 2021 140
Nitrat (NO3) 23,0 <= 50,0 mg/l 30/06 2021 23,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 10/08 2022 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,430 <= 4,00 mg/l 30/06 2021 0,540
pH 7,60 >= 7,00 pH 29/01 2024 7,40
Sulfat (SO4) 34,0 <= 250 mg/l 30/06 2021 54,0
Temperatur 8,50 grader C 29/01 2024 14,0
Turbiditet < 0,050 <= 1,00 FTU 29/01 2024 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 29/01 2024 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 30/06 2021 < 0,002
Lugt Ingen lugt 29/01 2024 Ingen lugt
Smag Normal 29/01 2024 Normal
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/01 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/01 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 29/01 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 16,0 < 200 antal/ml 29/01 2024 5,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 29/01 2024
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 29/01 2024 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 30/06 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/06 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 30/06 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 29/01 2024 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 30/06 2021 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 29/01 2024 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 29/01 2024 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/06 2021 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 29/01 2024
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 30/06 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 30/06 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 29/01 2024
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 29/01 2024 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 g/l 29/01 2024
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 29/01 2024
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) 0,022 < 0,100 g/l 29/01 2024
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 29/01 2024
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 29/01 2024
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 29/01 2024
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 2,00 <= 200 g/l 30/06 2021 0,930
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 30/06 2021 < 0,200
Arsen (As) 1,70 <= 5,00 g/l 30/06 2021 1,50
Bly (Pb) < 0,025 <= 5,00 g/l 30/06 2021 0,028
Bor (B) 79,0 <= 1000 g/l 30/06 2021 230
Cadmium (Cd) 0,005 <= 3,00 g/l 30/06 2021 0,009
Chrom (Cr) 0,400 <= 25,0 g/l 30/06 2021 0,200
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 30/06 2021 < 1,00
Kobber (Cu) 4,20 <= 2000 g/l 30/06 2021 0,640
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 30/06 2021 < 0,040
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 30/06 2021 < 0,002
Nikkel (Ni) 0,280 <= 20,0 g/l 30/06 2021 0,150
Selen (Se) 0,440 <= 10,0 g/l 30/06 2021 0,350
Zink (Zn) 6,40 <= 3000 g/l 30/06 2021 20,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 30/06 2021 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 29/01 2024 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 30/06 2021 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 30/06 2021 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 15/01 2019
M+P-xylen < 0,020 g/l 15/01 2019
Naphtalen < 0,020 g/l 15/01 2019
O-xylen < 0,020 g/l 15/01 2019
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 g/l 29/01 2024
Toluen < 0,020 g/l 15/01 2019
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) 0,038 <= 1,00 g/l 30/06 2021 0,031
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2021 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2021 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2021 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2021 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2021 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2021 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2021 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2021 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2021 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 30/06 2021 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/06 2021 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 30/06 2021 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 30/06 2021 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 30/06 2021 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 30/06 2021 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 30/06 2021 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 09/01 2023 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 09/01 2023 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 09/01 2023 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 09/01 2023 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 30/06 2021 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 30/06 2021 < 0,001
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 g/l 30/06 2021 < 0,001
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 30/06 2021 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 30/06 2021 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 30/06 2021 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 30/06 2021 < 0,003
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 30/06 2021 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 30/06 2021 < 0,005
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 30/06 2021 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 30/06 2021 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 30/06 2021 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 29/01 2024 < 0,010
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 29/01-2024.
Overskridelser

Ammonium (NH4)
Oxygen/Iltindhold

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Mariagerfjord
Adresse
Semvej 20 , 9550 Mariager
Kontaktperson
Brian Hansen
Telefon
61744652
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66