Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Mariagerfjord
Adresse
Semvej 20 , 9550 Mariager
Kontaktperson
Brian Hansen
Telefon
61744652
Hjemmeside
Previous Next

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,140 <= 0,050 mg/l 01/10 2018 0,100
Chlorid (Cl) 160 <= 250 mg/l 23/10 2017 200
Fluorid (F) 0,430 <= 1,50 mg/l 23/10 2017 0,520
Hårdhed, total 13,0 grader dH 01/10 2018 11,0
Kalium 3,50 mg/l 10/08 2016 2,80
Natrium (Na) 120 <= 175 mg/l 10/08 2016 96,0
Nitrat (NO3) 22,0 <= 50,0 mg/l 01/10 2018 25,0
Nitrit (NO2) 0,047 <= 0,100 mg/l 29/01 2024 0,032
Oxygen/Iltindhold 5,10 >= 5,00 mg/l 01/10 2018 2,90
Sulfat (SO4) 44,0 <= 250 mg/l 23/10 2017 54,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,026 <= 0,200 mg/l 01/10 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 01/10 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/01 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/01 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 29/01 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 29/01 2024 20,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 23/10 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,090 <= 20,0 µg/l 01/10 2018 0,360

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,210 <= 0,050 mg/l 15/02 2000 0,070
Chlorid (Cl) 180 <= 250 mg/l 07/06 2000 268
Fluorid (F) 0,600 <= 1,50 mg/l 15/02 2000 0,320
Hårdhed, total 10,6 grader dH 15/02 2000 9,50
Kalium 3,90 mg/l 15/02 2000 2,70
Natrium (Na) 165 <= 175 mg/l 15/02 2000 81,0
Nitrat (NO3) 24,0 <= 50,0 mg/l 15/02 2000 26,0
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 01/10 2018 0,003
Oxygen/Iltindhold 2,90 >= 5,00 mg/l 06/04 2018 5,10
Sulfat (SO4) 63,0 <= 250 mg/l 15/02 2000 43,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 04/06 2018 0,013
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 15/02 2000 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/01 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/01 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 10/08 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 29/01 2024 5,00
Kimtal 37 grader 5,00 antal/ml 26/03 2008 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,210 <= 20,0 µg/l 01/10 2018 0,360
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 29/01-2024.
Overskridelser

Ammonium (NH4)
Oxygen/Iltindhold

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Mariagerfjord
Adresse
Semvej 20 , 9550 Mariager
Kontaktperson
Brian Hansen
Telefon
61744652
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66