Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Mariagerfjord
Adresse
Semvej 20 , 9550 Mariager
Kontaktperson
Brian Hansen
Telefon
61744652
Hjemmeside

DGU 50.266

Analyser for DGU 50.266

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) 3,00 mg/l 12/01 2021 < 5,00
Alkalinitet, total TA 1,99 meq/l 13/06 1978 2,11
Ammonium (NH4) 0,100 <= 0,050 mg/l 12/01 2021 0,180
Calcium (Ca) 65,0 mg/l 12/01 2021 55,0
Chlorid (Cl) 180 <= 250 mg/l 12/01 2021 240
Fluorid (F) 0,470 <= 1,50 mg/l 12/01 2021 0,580
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 145 >= 100 mg/l 12/01 2021 156
Hrdhed, total 9,40 grader dH 13/06 1978 7,90
Inddampningsrest 660 mg/l 10/08 2016 790
Kalium 3,00 mg/l 12/01 2021 3,50
Konduktivitet (ledningsevne) 89,0 <= 250 mS/m 12/01 2021 130
Magnesium (Mg) 9,40 mg/l 12/01 2021 12,0
Natrium (Na) 110 <= 175 mg/l 12/01 2021 170
Nitrat (NO3) 21,0 <= 50,0 mg/l 12/01 2021 23,0
Nitrit (NO2) 0,035 <= 0,100 mg/l 12/01 2021 0,030
NVOC - org.carbon (C) 0,470 <= 4,00 mg/l 12/01 2021 0,560
Oxygen/Iltindhold 0,700 >= 5,00 mg/l 12/01 2021 4,90
pH 7,60 >= 7,00 pH 12/01 2021 7,70
Phosphor, total-P 0,029 <= 0,150 mg/l 12/01 2021 0,038
Sulfat (SO4) 55,0 <= 250 mg/l 12/01 2021 60,0
Temperatur 8,60 grader C 12/01 2021 8,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,022 <= 0,200 mg/l 12/01 2021 0,055
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 12/01 2021 < 0,005
Mikrobiologiske
Kimtal 22Gr. 310 < 200 antal/ml 08/11 2007
Kimtal 37 grader 120 antal/ml 08/11 2007
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/02 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 22/02 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 22/02 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 12/01 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 22/02 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/02 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 22/02 2011 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 12/01 2021
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/02 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/02 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 22/02 2011 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 1,50 <= 5,00 g/l 12/01 2021 1,50
Barium (Ba) 6,80 g/l 12/01 2021 7,10
Bor (B) 190 <= 1000 g/l 12/01 2021 290
Kobolt (Co) 0,049 < 5,00 g/l 12/01 2021 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,047 <= 20,0 g/l 12/01 2021 < 0,030
Strontium 6000 g/l 12/01 2021
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 12/01 2021 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 22/02 2011 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 12/01 2021
Ethylbenzen < 0,020 g/l 12/01 2021
M+P-xylen < 0,020 g/l 12/01 2021
Naphtalen < 0,020 g/l 12/01 2021
O-xylen < 0,020 g/l 12/01 2021
Toluen < 0,020 g/l 12/01 2021
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 12/01 2021 < 0,100
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 12/01 2021 < 0,100
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 12/01 2021
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 29/01-2024.
Overskridelser

Ammonium (NH4)
Oxygen/Iltindhold

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Mariagerfjord
Adresse
Semvej 20 , 9550 Mariager
Kontaktperson
Brian Hansen
Telefon
61744652
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66