Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Mariagerfjord
Adresse
Semvej 20 , 9550 Mariager
Kontaktperson
Brian Hansen
Telefon
61744652
Hjemmeside

Sem by vandvrk

Analyser for Sem by vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 29/01 2024 < 0,040
Ammonium (NH4) 0,140 <= 0,050 mg/l 01/10 2018 0,100
Calcium (Ca) 77,0 mg/l 01/10 2018 59,0
Chlorid (Cl) 160 <= 250 mg/l 23/10 2017 200
Farvetal-Pt 1,10 <= 15,0 mg Pt/l 04/06 2018 < 1,00
Fluorid (F) 0,430 <= 1,50 mg/l 23/10 2017 0,520
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 155 >= 100 mg/l 29/01 2024 150
Hrdhed, total 13,0 grader dH 01/10 2018 11,0
Inddampningsrest 630 mg/l 10/08 2016 560
Kalium 3,50 mg/l 10/08 2016 2,80
Konduktivitet (ledningsevne) 110 <= 250 mS/m 01/10 2018 140
Magnesium (Mg) 11,0 mg/l 01/10 2018 11,0
Natrium (Na) 120 <= 175 mg/l 10/08 2016 96,0
Nitrat (NO3) 22,0 <= 50,0 mg/l 01/10 2018 25,0
Nitrit (NO2) 0,047 <= 0,100 mg/l 29/01 2024 0,032
NVOC - org.carbon (C) 0,640 <= 4,00 mg/l 01/10 2018 0,530
Oxygen/Iltindhold 5,10 >= 5,00 mg/l 01/10 2018 2,90
pH 7,80 >= 7,00 pH 01/10 2018 7,60
Phosphor, total-P 0,041 <= 0,150 mg/l 23/10 2017 0,048
Sulfat (SO4) 44,0 <= 250 mg/l 23/10 2017 54,0
Temperatur 9,50 grader C 01/10 2018 5,60
Turbiditet 0,090 <= 1,00 FTU 04/06 2018 0,120
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,026 <= 0,200 mg/l 01/10 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 01/10 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/01 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/01 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 29/01 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 29/01 2024 20,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 23/10 2017 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 01/10 2018
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/10 2018
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,050
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 23/10 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2011 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 01/10 2018
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 04/10 2013 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 3,40 <= 200 g/l 10/08 2022 2,60
Arsen (As) 1,50 <= 5,00 g/l 01/10 2018 1,50
Bly (Pb) 0,052 <= 5,00 g/l 01/10 2018
Bor (B) 480 <= 1000 g/l 06/04 2018 240
Cadmium (Cd) 0,011 <= 3,00 g/l 01/10 2018
Chrom (Cr) 0,340 <= 25,0 g/l 01/10 2018
Kobber (Cu) 4,00 <= 2000 g/l 01/10 2018
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 06/04 2018 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,090 <= 20,0 g/l 01/10 2018 0,360
Strontium 4500 g/l 29/01 2024 3000
Zink (Zn) 4,80 <= 3000 g/l 01/10 2018
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 23/10 2017 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 17/10 2011 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 01/10 2018 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 23/10 2017 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 23/10 2017 < 0,020
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 27/11 2001
Naphtalen < 0,020 g/l 23/10 2017 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 23/10 2017 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 23/10 2017 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) 0,029 <= 1,00 g/l 01/10 2018 0,029
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 01/10 2018 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/10 2018
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 01/10 2018 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 23/10 2017 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 01/10 2018
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 01/10 2018 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/10 2018
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/10 2018 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/10 2018
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/10 2018
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 01/10 2018
1,2-Dibromethane < 0,005 g/l 01/10 2018
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/10 2018 < 0,020
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 01/10 2018
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 01/10 2018
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 01/10 2018
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 01/10 2018
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 01/10 2018
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 01/10 2018
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 01/10 2018
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 01/10 2018
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 01/10 2018
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 29/01-2024.
Overskridelser

Ammonium (NH4)
Oxygen/Iltindhold

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Mariagerfjord
Adresse
Semvej 20 , 9550 Mariager
Kontaktperson
Brian Hansen
Telefon
61744652
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66