Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Mariagerfjord
Adresse
Semvej 20 , 9550 Mariager
Kontaktperson
Brian Hansen
Telefon
61744652
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 15/02 2000 < 2,00
Ammonium (NH4) 0,210 <= 0,050 mg/l 15/02 2000 0,070
Calcium (Ca) 56,0 mg/l 15/02 2000 56,0
Chlorid (Cl) 180 <= 250 mg/l 07/06 2000 268
Farvetal-Pt 1,10 <= 15,0 mg Pt/l 04/06 2018 < 2,00
Fluorid (F) 0,600 <= 1,50 mg/l 15/02 2000 0,320
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 143 >= 100 mg/l 15/02 2000 127
Hrdhed, total 10,6 grader dH 15/02 2000 9,50
Inddampningsrest 720 mg/l 15/02 2000 490
Kalium 3,90 mg/l 15/02 2000 2,70
Konduktivitet (ledningsevne) 140 <= 250 mS/m 04/06 2018 150
Magnesium (Mg) 12,0 mg/l 15/02 2000 8,40
Natrium (Na) 165 <= 175 mg/l 15/02 2000 81,0
Nitrat (NO3) 24,0 <= 50,0 mg/l 15/02 2000 26,0
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 01/10 2018 0,003
Oxygen/Iltindhold 2,90 >= 5,00 mg/l 06/04 2018 5,10
pH 7,60 >= 7,00 pH 04/06 2018 7,70
Phosphor, total-P 0,033 <= 0,150 mg/l 15/02 2000 0,034
Sulfat (SO4) 63,0 <= 250 mg/l 15/02 2000 43,0
Temperatur 5,60 grader C 06/04 2018 6,40
Turbiditet 0,090 <= 1,00 FTU 04/06 2018 0,100
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 04/06 2018 0,013
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 15/02 2000 < 0,005
Lugt Ingen lugt 15/02 2000 Ingen lugt
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/01 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/01 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 10/08 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 29/01 2024 5,00
Kimtal 37 grader 5,00 antal/ml 26/03 2008 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,730 <= 200 g/l 01/10 2018
Arsen (As) 1,50 <= 5,00 g/l 01/10 2018 1,50
Bly (Pb) 0,052 <= 5,00 g/l 01/10 2018
Bor (B) 480 <= 1000 g/l 06/04 2018 240
Cadmium (Cd) 0,011 <= 3,00 g/l 01/10 2018
Chrom (Cr) 0,340 <= 25,0 g/l 01/10 2018
Kobber (Cu) 4,00 <= 2000 g/l 01/10 2018
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 06/04 2018 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,210 <= 20,0 g/l 01/10 2018 0,360
Strontium 9900 g/l 06/04 2018
Zink (Zn) 4,80 <= 3000 g/l 01/10 2018
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 01/10 2018
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) 0,029 <= 1,00 g/l 01/10 2018
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 01/10 2018
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/10 2018
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 01/10 2018
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 01/10 2018
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 01/10 2018
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/10 2018
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/10 2018
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/10 2018
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/10 2018
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 01/10 2018
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/10 2018
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 01/10 2018
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 01/10 2018
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 01/10 2018
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 01/10 2018
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 01/10 2018
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 01/10 2018
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 01/10 2018
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 01/10 2018
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 01/10 2018
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 29/01-2024.
Overskridelser

Ammonium (NH4)
Oxygen/Iltindhold

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Mariagerfjord
Adresse
Semvej 20 , 9550 Mariager
Kontaktperson
Brian Hansen
Telefon
61744652
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66