Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Struer
Adresse
Kongevejen 48, Jegind , 7790 Thyholm
Kontaktperson
Calle Schmidt
Telefon
2536 9795
Hjemmeside

DGU 45.372

Analyser for DGU 45.372

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) 4,00 mg/l 22/01 2020 0,440
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 22/01 2020 0,014
Anioner, total 7,05 meq/l 04/02 2016 6,85
Calcium (Ca) 102 mg/l 22/01 2020 94,0
Chlorid (Cl) 45,0 <= 250 mg/l 22/01 2020 46,0
Farvetal-Pt 5,00 <= 15,0 mg Pt/l 14/12 1981
Fluorid (F) 0,080 <= 1,50 mg/l 22/01 2020 0,130
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 263 >= 100 mg/l 22/01 2020 252
Hrdhed, total 17,5 grader dH 22/01 2020 16,0
Inddampningsrest 440 mg/l 04/02 2016 450
Kalium 3,11 mg/l 22/01 2020 2,40
Kationer, total 6,88 meq/l 04/02 2016 7,36
Konduktivitet (ledningsevne) 64,5 <= 250 mS/m 22/01 2020 68,0
Magnesium (Mg) 14,2 mg/l 22/01 2020 12,0
Natrium (Na) 25,7 <= 175 mg/l 22/01 2020 26,0
Nitrat (NO3) 50,0 <= 50,0 mg/l 22/01 2020 54,9
Nitrit (NO2) 0,101 <= 0,100 mg/l 22/01 2020 0,120
NVOC - org.carbon (C) 1,30 <= 4,00 mg/l 22/01 2020 1,40
Oxygen/Iltindhold 0,400 mg/l 22/01 2020 0,590
pH 7,30 >= 7,00 pH 22/01 2020 7,72
Phosphor, total-P 0,110 <= 0,150 mg/l 22/01 2020 0,110
Silicium / Kiselsyre (SiO2) < 0,010 mg/l 16/12 2021
Sulfat (SO4) 35,0 <= 250 mg/l 22/01 2020 35,0
Temperatur 8,60 grader C 22/01 2020 8,80
Turbiditet 0,300 <= 1,00 FTU 14/12 1981
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 22/01 2020 < 0,010
Mangan (Mn) 0,176 <= 0,050 mg/l 22/01 2020 0,200
Farve Brunlig 04/02 2016 Brunlig
Smag Udefineret 04/02 2016 Udefineret
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/10 1994
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 11/10 1994
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 16/12 2021
Alachlor ESA 0,060 <= 0,100 g/l 26/09 2022 0,080
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 22/01 2020 < 0,002
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/09 2007 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020
Dimethachlor OA < 0,020 <= 0,100 g/l 22/01 2020
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 04/09 2007 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 04/09 2007 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 22/01 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 04/09 2007 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 14/03 2022
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/09 2007 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 04/02 2016
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 04/02 2016
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 04/02 2016
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2022
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 04/09 2007 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/02 2016 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 04/02 2016 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 04/02 2016 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 04/02 2016 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 16/12 2021
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,010 <= 0,100 μg/l 26/09 2022 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/09 2007 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,050 < 0,100 g/l 26/09 2022
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/09 2007 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) 0,030 < 0,100 g/l 26/09 2022
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 26/09 2022
Trifluoreddikesyre, TFA 0,180 < 9,00 μg/l 16/12 2021
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 16/12 2021
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,030 <= 0,100 g/l 26/09 2022 0,020
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 16/12 2021
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2020 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 16/12 2021
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 2,00 <= 200 g/l 04/02 2016
Arsen (As) 0,870 <= 5,00 g/l 22/01 2020 1,00
Barium (Ba) 35,0 g/l 22/01 2020 38,0
Bly (Pb) 0,180 <= 5,00 g/l 30/08 2012 2,00
Bor (B) 50,0 <= 1000 g/l 22/01 2020 71,0
Kobolt (Co) 0,230 < 5,00 g/l 22/01 2020 0,440
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 22/01 2020 1,80
Zink (Zn) 0,180 <= 3000 g/l 16/12 2021
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 22/01 2020
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 22/01 2020 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 22/01 2020 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 04/09 2007 < 0,010
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 04/02 2016
Svovlbrinte < 0,050 <= 0,050 mg/l 04/02 2016
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 08/08 2022
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,000 <= 0,100 μg/l 08/08 2022
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 22/01 2020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 30/05-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Struer
Adresse
Kongevejen 48, Jegind , 7790 Thyholm
Kontaktperson
Calle Schmidt
Telefon
2536 9795
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66