Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Struer
Adresse
Kongevejen 48, Jegind , 7790 Thyholm
Kontaktperson
Sonni Angelo Haase
Telefon
28 18 68 21
Hjemmeside

DGU 45.111B

Analyser for DGU 45.111B

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,040 <= 0,050 mg/l 16/12 2021 0,050
Anioner, total 6,10 meq/l 04/02 2016 6,00
Calcium (Ca) 85,1 mg/l 16/12 2021 83,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 16/12 2021 < 2,00
Chlorid (Cl) 46,0 <= 250 mg/l 16/12 2021 46,0
Fluorid (F) < 0,050 <= 1,50 mg/l 16/12 2021 < 0,100
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 211 >= 100 mg/l 16/12 2021 199
Hrdhed, total 13,8 grader dH 16/12 2021 13,0
Inddampningsrest 380 mg/l 04/02 2016 370
Kalium 1,54 mg/l 16/12 2021 1,20
Kationer, total 6,07 meq/l 04/02 2016 5,62
Konduktivitet (ledningsevne) 60,0 >= 30,0 mS/m 16/12 2021 60,3
Magnesium (Mg) 8,22 mg/l 16/12 2021 6,50
Natrium (Na) 30,2 <= 175 mg/l 16/12 2021 31,0
Nitrat (NO3) 6,90 <= 50,0 mg/l 16/12 2021 6,96
Nitrit (NO2) 0,222 <= 0,100 mg/l 16/12 2021 0,450
NVOC - org.carbon (C) 0,800 <= 4,00 mg/l 16/12 2021 1,30
Oxygen/Iltindhold < 0,100 mg/l 16/12 2021 0,450
pH 7,10 >= 7,00 pH 16/12 2021 7,93
Phosphor, total-P 0,110 <= 0,150 mg/l 16/12 2021 0,130
Sulfat (SO4) 62,0 <= 250 mg/l 16/12 2021 68,0
Temperatur 10,2 grader C 16/12 2021 8,00
Turbiditet 0,400 <= 1,00 FTU 01/03 1991
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,088 <= 0,200 mg/l 16/12 2021 0,120
Mangan (Mn) 0,299 <= 0,050 mg/l 16/12 2021 0,320
Pesticider / Allergifremkaldende
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 16/12 2021
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,002
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/06 2010 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021
Dimethachlor OA < 0,020 <= 0,100 g/l 16/12 2021
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 03/06 2010 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 03/06 2010 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 03/06 2010 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
Imazalil < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2022
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/06 2010 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2022
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 03/06 2010 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 04/02 2016
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 04/02 2016
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 04/02 2016
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 16/12 2021
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,210 <= 0,100 μg/l 16/12 2021 0,110
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/06 2010 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/06 2010 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA 0,120 < 9,00 μg/l 16/12 2021
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 16/12 2021
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,040 <= 0,100 g/l 16/12 2021 0,030
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 16/12 2021
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 16/12 2021
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 2,00 <= 200 g/l 04/02 2016
Arsen (As) 2,16 <= 5,00 g/l 16/12 2021 2,40
Barium (Ba) 23,0 g/l 16/12 2021 25,0
Bly (Pb) 4,00 <= 5,00 g/l 09/05 1996
Bor (B) 70,0 <= 1000 g/l 16/12 2021 110
Kobolt (Co) 0,260 < 5,00 g/l 16/12 2021 0,370
Nikkel (Ni) 0,480 <= 20,0 g/l 16/12 2021 1,60
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 16/12 2021 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,030 < 0,100 g/l 03/09 2002 < 0,050
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 04/02 2016
Svovlbrinte < 0,050 <= 0,050 mg/l 04/02 2016
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 08/08 2022
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,000 <= 0,100 μg/l 08/08 2022
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 16/12 2021
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/03-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Struer
Adresse
Kongevejen 48, Jegind , 7790 Thyholm
Kontaktperson
Sonni Angelo Haase
Telefon
28 18 68 21
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66