Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Struer
Adresse
Kongevejen 48, Jegind , 7790 Thyholm
Kontaktperson
Sonni Angelo Haase
Telefon
28 18 68 21
Hjemmeside

Jegind vandvrk

Analyser for Jegind vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 01/08 2022 < 0,020
Anioner, total 6,50 meq/l 29/03 2017 6,44
Calcium (Ca) 84,1 mg/l 01/08 2022 76,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 01/08 2022 < 0,040
Chlorid (Cl) 44,0 <= 250 mg/l 22/07 2021 44,0
Farvetal-Pt 3,00 <= 15,0 mg Pt/l 29/03 2017 3,00
Fluorid (F) < 0,050 <= 1,50 mg/l 22/07 2021 0,100
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 218 >= 100 mg/l 01/08 2022 227
Hrdhed, total 13,7 grader dH 01/08 2022 13,0
Inddampningsrest 400 mg/l 29/03 2017 390
Kalium 1,70 mg/l 29/03 2017 1,80
Kationer, total 6,00 meq/l 29/03 2017 6,52
Konduktivitet (ledningsevne) 60,0 >= 30,0 mS/m 01/08 2022 59,0
Magnesium (Mg) 8,48 mg/l 01/08 2022 11,0
Natrium (Na) 26,8 <= 175 mg/l 22/07 2021 27,6
Nitrat (NO3) 26,0 <= 50,0 mg/l 01/08 2022 29,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 01/08 2022 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,00 <= 4,00 mg/l 01/08 2022 2,60
Oxygen/Iltindhold 7,70 mg/l 01/08 2022 8,80
pH 7,90 >= 7,00 pH 01/08 2022 7,40
Phosphor, total-P 0,067 <= 0,150 mg/l 31/10 2017 0,110
Sulfat (SO4) 48,0 <= 250 mg/l 22/07 2021 47,0
Temperatur 10,5 grader C 01/08 2022 10,6
Turbiditet 0,060 <= 1,00 FTU 23/08 2021 < 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,007 <= 0,200 mg/l 01/08 2022 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 01/08 2022 < 0,001
Farve Ingen 31/10 2017 Ingen
Lugt Ingen lugt 31/10 2017 Ingen lugt
Smag Normal 31/10 2017 Normal
Syn Klar 31/10 2017 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/08 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/08 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 01/08 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 01/08 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 31/10 2017 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 16/12 2021 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 0,020
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 22/07 2021 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,002
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 22/07 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,020
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 22/07 2021 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 22/07 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 16/12 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,060 <= 0,100 μg/l 22/07 2021 0,050
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2011 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA 0,170 < 9,00 μg/l 16/12 2021 0,190
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 16/12 2021 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,020 <= 0,100 g/l 22/07 2021 0,020
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 16/12 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 16/12 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 1,79 <= 5,00 g/l 01/08 2022 1,50
Bly (Pb) 0,130 <= 5,00 g/l 16/08 2017 < 1,00
Bor (B) 66,0 <= 1000 g/l 25/09 2018 96,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 25/09 2018 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,540 <= 20,0 g/l 01/08 2022 0,320
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 10/04 2008 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 06/06 2013 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 06/06 2013 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 06/06 2013 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 06/06 2013 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 06/06 2013 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 06/06 2013 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 06/06 2013 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 06/06 2013 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/06 2013 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 06/06 2013 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/06 2013 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/06 2013 < 0,020
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 01/08 2022
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 01/08 2022
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 08/08 2022
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022 < 0,001
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,000 <= 0,100 μg/l 08/08 2022
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022 < 0,001
PAH-forbindelser
Benz(g,h,i)perylen < 0,001 g/l 22/07 2021 < 0,001
Benzo(a)pyren < 0,001 <= 0,010 g/l 22/07 2021 < 0,001
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0,002 g/l 22/07 2021 < 0,002
Benzo(b+k)fluoranthen < 0,002 g/l 22/07 2021 < 0,002
Fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 22/07 2021 < 0,001
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,001 g/l 22/07 2021 < 0,001
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 22/07 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/03-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Struer
Adresse
Kongevejen 48, Jegind , 7790 Thyholm
Kontaktperson
Sonni Angelo Haase
Telefon
28 18 68 21
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66