Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Struer
Adresse
Kongevejen 48, Jegind , 7790 Thyholm
Kontaktperson
Sonni Angelo Haase
Telefon
28 18 68 21
Hjemmeside

DGU 45.111A

Analyser for DGU 45.111A

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 15/08 2019 0,018
Anioner, total 6,03 meq/l 25/06 2015 5,83
Calcium (Ca) 85,3 mg/l 15/08 2019 79,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 15/08 2019 < 5,00
Chlorid (Cl) 39,0 <= 250 mg/l 15/08 2019 41,0
Fluorid (F) 0,140 <= 1,50 mg/l 15/08 2019 < 0,100
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 212 >= 100 mg/l 15/08 2019 201
Hrdhed, total 14,0 grader dH 15/08 2019 13,0
Inddampningsrest 380 mg/l 25/06 2015 370
Kalium 1,51 mg/l 15/08 2019 1,20
Kationer, total 5,83 meq/l 25/06 2015 5,49
Konduktivitet (ledningsevne) 60,0 >= 30,0 mS/m 15/08 2019 59,7
Magnesium (Mg) 8,74 mg/l 15/08 2019 7,60
Natrium (Na) 25,3 <= 175 mg/l 15/08 2019 28,0
Nitrat (NO3) 30,0 <= 50,0 mg/l 15/08 2019 22,3
Nitrit (NO2) 0,282 <= 0,100 mg/l 15/08 2019 0,430
NVOC - org.carbon (C) 0,800 <= 4,00 mg/l 15/08 2019 1,40
Oxygen/Iltindhold 1,00 mg/l 15/08 2019 0,180
pH 7,60 >= 7,00 pH 15/08 2019 7,61
Phosphor, total-P 0,130 <= 0,150 mg/l 15/08 2019 0,140
Sulfat (SO4) 48,0 <= 250 mg/l 15/08 2019 58,0
Temperatur 10,8 grader C 15/08 2019 11,1
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 15/08 2019 0,040
Mangan (Mn) 0,288 <= 0,050 mg/l 15/08 2019 0,300
Pesticider / Allergifremkaldende
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 16/12 2021
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2022 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 15/08 2019
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
Imazalil < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2022
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 25/06 2015
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 25/06 2015
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 25/06 2015
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2022
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2011 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2022
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/06 2015
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 25/06 2015
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 25/06 2015
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 25/06 2015
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 16/12 2021
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,090 <= 0,100 μg/l 14/03 2022 0,060
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2011 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA 0,170 < 9,00 μg/l 16/12 2021
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 16/12 2021
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,020 <= 0,100 g/l 14/03 2022 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 16/12 2021
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 16/12 2021
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 2,00 <= 200 g/l 25/06 2015
Arsen (As) 1,82 <= 5,00 g/l 15/08 2019 2,60
Barium (Ba) 28,0 g/l 15/08 2019 27,0
Bly (Pb) 11,0 <= 5,00 g/l 09/05 1996
Bor (B) 90,0 <= 1000 g/l 15/08 2019 76,0
Cobolt (Co) 0,350 < 5,00 g/l 15/08 2019
Kobolt (Co) 0,350 < 5,00 g/l 15/08 2019 0,380
Nikkel (Ni) 0,700 <= 20,0 g/l 15/08 2019 1,10
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 15/08 2019
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 18/09 2007 < 0,010
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 08/08 2022
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,000 <= 0,100 μg/l 08/08 2022
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 15/08 2019
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/03-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Struer
Adresse
Kongevejen 48, Jegind , 7790 Thyholm
Kontaktperson
Sonni Angelo Haase
Telefon
28 18 68 21
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66