Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Struer
Adresse
Kongevejen 48, Jegind , 7790 Thyholm
Kontaktperson
Calle Schmidt
Telefon
2536 9795
Hjemmeside

DGU 45.111A

Analyser for DGU 45.111A

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 14/06 2023 < 2,00
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 14/06 2023 < 0,020
Anioner, total 6,03 meq/l 25/06 2015 5,83
Calcium (Ca) 85,6 mg/l 14/06 2023 85,3
Chlorid (Cl) 38,0 <= 250 mg/l 14/06 2023 39,0
Fluorid (F) 0,150 <= 1,50 mg/l 14/06 2023 0,140
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 222 >= 100 mg/l 14/06 2023 212
Hrdhed, total 14,1 grader dH 14/06 2023 14,0
Inddampningsrest 380 mg/l 25/06 2015 370
Kalium 1,29 mg/l 14/06 2023 1,51
Kationer, total 5,83 meq/l 25/06 2015 5,49
Konduktivitet (ledningsevne) 62,0 <= 250 mS/m 14/06 2023 60,0
Magnesium (Mg) 9,10 mg/l 14/06 2023 8,74
Natrium (Na) 28,0 <= 175 mg/l 14/06 2023 25,3
Nitrat (NO3) 30,0 <= 50,0 mg/l 14/06 2023 30,0
Nitrit (NO2) 0,271 <= 0,100 mg/l 14/06 2023 0,282
NVOC - org.carbon (C) 0,800 <= 4,00 mg/l 14/06 2023 0,800
Oxygen/Iltindhold 0,900 mg/l 14/06 2023 1,00
pH 7,50 >= 7,00 pH 14/06 2023 7,60
Phosphor, total-P 0,130 <= 0,150 mg/l 14/06 2023 0,130
Sulfat (SO4) 48,0 <= 250 mg/l 14/06 2023 48,0
Temperatur 9,80 grader C 14/06 2023 10,8
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,006 <= 0,200 mg/l 14/06 2023 0,010
Mangan (Mn) 0,300 <= 0,050 mg/l 14/06 2023 0,288
Pesticider og nedbrydningsprodukter
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 14/06 2023 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 14/06 2023
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,002
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 14/06 2023
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 15/08 2019 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 14/06 2023
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 14/06 2023
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2011 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 25/06 2015
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 14/06 2023 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,030 <= 0,100 μg/l 14/06 2023 0,090
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2011 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,050 < 0,100 g/l 14/06 2023
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2011 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) 0,040 < 0,100 g/l 14/06 2023
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) 0,020 < 0,100 g/l 14/06 2023
Trifluoreddikesyre, TFA 0,150 < 9,00 μg/l 14/06 2023 0,170
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 14/06 2023 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 0,020
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 14/06 2023 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 14/06 2023 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 2,00 <= 200 g/l 25/06 2015
Arsen (As) 2,07 <= 5,00 g/l 14/06 2023 1,82
Barium (Ba) 27,0 g/l 14/06 2023 28,0
Bly (Pb) 11,0 <= 5,00 g/l 09/05 1996
Bor (B) 80,0 <= 1000 g/l 14/06 2023 90,0
Cobolt (Co) 0,330 < 5,00 g/l 14/06 2023 0,350
Kobolt (Co) 0,350 < 5,00 g/l 15/08 2019 0,380
Nikkel (Ni) 1,00 <= 20,0 g/l 14/06 2023 0,700
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 15/08 2019
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 15/08 2019 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 18/09 2007 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 g/l 14/06 2023
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,001 <= 0,002 μg/l 14/06 2023 < 0,000
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,000
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,000
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,000
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/06 2023
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/06 2023
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/06 2023
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,000
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,000 <= 0,100 g/l 14/06 2023
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,000
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,000
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,000
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/06 2023
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,000
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,000
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,000
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,000
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/06 2023
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/06 2023
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/06 2023
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/06 2023
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/06 2023
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,000 <= 0,100 μg/l 08/08 2022
Sum af PFAS, 22 stoffer < 0,000 <= 0,100 g/l 14/06 2023
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/06 2023 < 0,000
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 14/06 2023 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 30/05-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Struer
Adresse
Kongevejen 48, Jegind , 7790 Thyholm
Kontaktperson
Calle Schmidt
Telefon
2536 9795
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66