Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Guldborgsund
Adresse
Systofte Skolevej 14 , 4800 Nykøbing F
Kontaktperson
Torben Kolters
Telefon
52375131

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,005 <= 0,050 mg/l 16/08 2018 < 0,005
Chlorid (Cl) 64,0 <= 250 mg/l 29/08 2017 63,0
Fluorid (F) 0,460 <= 1,50 mg/l 29/08 2017 0,440
Hårdhed, total 23,0 grader dH 16/08 2018 23,0
Kalium 6,30 <= 10,0 mg/l 07/02 2017 5,90
Natrium (Na) 26,0 <= 175 mg/l 07/02 2017 26,0
Nitrat (NO3) 0,770 <= 50,0 mg/l 16/08 2018 0,590
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 16/08 2018 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,4 >= 5,00 mg/l 16/08 2018 10,9
Sulfat (SO4) 110 <= 250 mg/l 07/02 2017 120
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,015 <= 0,200 mg/l 16/08 2018 0,032
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 16/08 2018 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/08 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/08 2018 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 16/08 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 16/08 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 29/08 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,180 <= 20,0 µg/l 16/08 2018 0,330

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,014 <= 0,050 mg/l 01/12 2008
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 30/01 2018 < 0,005
Oxygen/Iltindhold 10,7 >= 5,00 mg/l 05/12 2017 9,90
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,025 <= 0,200 mg/l 05/12 2017 0,014
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/01 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/01 2018 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 30/01 2018
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 30/01 2018 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,490 <= 20,0 µg/l 30/01 2018 0,420
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 16/08-2018.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Guldborgsund
Adresse
Systofte Skolevej 14 , 4800 Nykøbing F
Kontaktperson
Torben Kolters
Telefon
52375131

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66