Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Snderborg
Adresse
Degnelkke 14 , 6400 Snderborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Vester Sottrup vandvrk

Analyser for Vester Sottrup vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,004 <= 0,050 mg/l 20/05 2021 0,007
Anioner, total 6,12 meq/l 24/08 2004 5,93
Calcium (Ca) 100 mg/l 22/10 2018 92,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 22/10 2018 < 5,00
Chlorid (Cl) 22,0 <= 250 mg/l 20/05 2021 22,0
Farvetal-Pt 4,10 <= 15,0 mg Pt/l 02/12 2022 4,20
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 20/05 2021 0,210
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 318 >= 100 mg/l 22/10 2018 318
Hrdhed, total 16,0 grader dH 22/10 2018 15,0
Inddampningsrest 360 mg/l 22/10 2018 350
Kalium 2,60 mg/l 22/10 2018 2,40
Kationer, total 6,40 meq/l 24/08 2004 6,08
Konduktivitet (ledningsevne) 59,0 <= 250 mS/m 02/12 2022 59,0
Magnesium (Mg) 8,80 mg/l 22/10 2018 8,10
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 20/05 2021 15,0
Nitrat (NO3) 0,950 <= 50,0 mg/l 20/05 2021 1,40
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 19/02 2024 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,50 <= 4,00 mg/l 20/05 2021 1,40
Oxygen/Iltindhold 9,30 mg/l 16/02 2021 9,00
pH 7,50 >= 7,00 pH 02/12 2022 7,50
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 22/10 2018 0,022
Sulfat (SO4) 20,0 <= 250 mg/l 20/05 2021 20,0
Temperatur 10,1 grader C 02/12 2022 14,3
Turbiditet 0,650 <= 1,00 FTU 02/12 2022 0,120
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,086 <= 0,200 mg/l 02/12 2022 0,016
Mangan (Mn) 0,002 <= 0,050 mg/l 20/05 2021 0,008
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/02 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/02 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 19/02 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 13,0 < 200 antal/ml 19/02 2024 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 22/10 2018 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,005 <= 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,005
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/12 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 12/12 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 12/12 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 27/10 2016 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 12/12 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/12 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 24/08 2004 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 27/10 2016 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 27/10 2016 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 27/10 2016 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 12/12 2011 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/10 2016 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 27/10 2016 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 27/10 2016 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 27/10 2016 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 20/05 2021 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/12 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/12 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 16/09 2014 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,30 <= 200 g/l 27/09 2022 0,720
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 20/05 2021 < 0,200
Arsen (As) 0,220 <= 5,00 g/l 27/09 2022 0,330
Bly (Pb) 0,260 <= 5,00 g/l 27/09 2022 0,230
Bor (B) 49,0 <= 1000 g/l 20/05 2021 50,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 27/09 2022 < 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 g/l 27/09 2022 0,060
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 20/05 2021 < 1,00
Kobber (Cu) 17,0 <= 2000 g/l 27/09 2022 4,80
Kobolt (Co) < 0,010 < 5,00 g/l 20/05 2021 < 0,010
Kvikslv (Hg) < 0,002 <= 1,00 g/l 20/05 2021 < 0,001
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 27/09 2022 < 0,030
Selen (Se) 0,063 <= 10,0 g/l 20/05 2021 0,059
Zink (Zn) 17,0 <= 3000 g/l 27/09 2022 19,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 12/12 2011 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 20/05 2021 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 27/10 2016 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 27/10 2016 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 27/10 2016 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 27/10 2016 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 27/10 2016 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 20/05 2021 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 20/05 2021 < 0,020
Dichlormethan < 0,100 <= 1,00 g/l 20/05 2021 < 0,100
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 20/05 2021 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 27/10 2016 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 20/05 2021 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 20/05 2021 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 20/05 2021 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 20/05 2021 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 20/05 2021 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 20/05 2021 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 28/07 2015 < 0,002
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 28/07 2015 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 28/07 2015 < 0,002
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 28/07 2015 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 28/07 2015 < 0,005
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 28/07 2015 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 28/07 2015 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 28/07 2015 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 28/07 2015 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 28/07 2015 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 28/07 2015 < 0,005
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,005 <= 0,100 g/l 28/07 2015 < 0,005
Radioaktivitetsindikatorer
Radon < 5,00 < 100 Bq/l, Becquerel/l 20/05 2021 < 5,00
Total indikativ dosis < 0,030 mSv/r 20/05 2021 < 0,030
Tritium < 84,7 <= 100 Bq/l, Becquerel/l 20/05 2021 < 84,7
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 20/05 2021
Benz(g,h,i)perylen < 0,001 g/l 20/05 2021 < 0,010
Benz(k)fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 20/05 2021
Benzo(a)pyren < 0,001 <= 0,010 g/l 20/05 2021 < 0,010
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0,010 g/l 28/08 2019
Fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,001 g/l 20/05 2021 < 0,010
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,100 < 0,100 g/l 20/05 2021 < 0,100
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 20/05 2021 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 20/05 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/02-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Snderborg
Adresse
Degnelkke 14 , 6400 Snderborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66