Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Snderborg
Adresse
Degnelkke 14 , 6400 Snderborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 169.556 - pumpe 4

Analyser for DGU 169.556 - pumpe 4

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,340 <= 0,050 mg/l 27/09 2022 0,360
Calcium (Ca) 96,0 mg/l 27/09 2022 97,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 27/09 2022 3,00
Chlorid (Cl) 25,0 <= 250 mg/l 27/09 2022 23,0
Fluorid (F) 0,310 <= 1,50 mg/l 27/09 2022 0,290
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 311 >= 100 mg/l 27/09 2022 316
Hrdhed, total 20,0 grader dH 18/05 2005
Inddampningsrest 350 mg/l 07/11 2018 360
Kalium 2,50 mg/l 27/09 2022 2,50
Konduktivitet (ledningsevne) 59,0 <= 250 mS/m 27/09 2022 58,0
Magnesium (Mg) 8,60 mg/l 27/09 2022 8,70
Natrium (Na) 14,0 <= 175 mg/l 27/09 2022 14,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 27/09 2022 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 27/09 2022 0,005
NVOC - org.carbon (C) 1,40 <= 4,00 mg/l 27/09 2022 1,70
Oxygen/Iltindhold 0,300 mg/l 27/09 2022 < 0,100
pH 7,40 >= 7,00 pH 27/09 2022 7,20
Phosphor, total-P 0,150 <= 0,150 mg/l 27/09 2022 0,150
Sulfat (SO4) 21,0 <= 250 mg/l 27/09 2022 20,0
Temperatur 10,0 grader C 27/09 2022 9,60
Kosmetiske
Jern (Fe) 2,30 <= 0,200 mg/l 27/09 2022 2,40
Mangan (Mn) 0,120 <= 0,050 mg/l 27/09 2022 0,120
Mikrobiologiske
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 27/09 2022
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 27/09 2022
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,005
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2010 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,050 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2010 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2010 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 27/09 2022 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2010 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 27/09 2022
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2010 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 18/05 2005
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 07/11 2018 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2010 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 27/09 2022
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 27/09 2022
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2010 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 g/l 27/09 2022
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2010 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 27/09 2022
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 27/09 2022
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 27/09 2022
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2014 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 27/09 2022
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 27/09 2022
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,810 <= 5,00 g/l 27/09 2022 0,780
Barium (Ba) 140 g/l 27/09 2022 150
Bor (B) 40,0 <= 1000 g/l 27/09 2022 41,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 27/09 2022 < 0,040
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 27/09 2022 0,070
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 18/05 2005
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 27/09 2022 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 04/11 2010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 27/09 2022
Ethylbenzen < 0,020 g/l 27/09 2022
M+P-xylen < 0,020 g/l 27/09 2022
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 08/03 2001
Naphtalen < 0,020 g/l 27/09 2022
O-xylen < 0,020 g/l 27/09 2022
Toluen < 0,020 g/l 27/09 2022
Gasser
Methan 0,012 <= 0,010 mg/l 08/06 1993 0,040
Svovlbrinte 0,020 <= 0,050 mg/l 08/03 2001 < 0,016
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 27/09 2022
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 27/09 2022
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 27/09 2022
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 27/09 2022
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 27/09 2022
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 27/09 2022
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 27/09 2022
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 27/09 2022
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 27/09 2022
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 27/09 2022
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 27/09 2022
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 27/09 2022
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,000 <= 0,100 μg/l 27/09 2022
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 g/l 27/09 2022
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 27/09 2022
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/02-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Snderborg
Adresse
Degnelkke 14 , 6400 Snderborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66