Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Snderborg
Adresse
Degnelkke 14 , 6400 Snderborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 169.561 - pumpe 3

Analyser for DGU 169.561 - pumpe 3

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,330 <= 0,050 mg/l 10/03 2021 0,340
Calcium (Ca) 110 mg/l 10/03 2021 95,0
Carbondioxid, aggr. < 5,00 mg/l 10/03 2021 < 5,00
Chlorid (Cl) 24,0 <= 250 mg/l 10/03 2021 24,0
Fluorid (F) 0,160 <= 1,50 mg/l 10/03 2021 0,300
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 330 >= 100 mg/l 10/03 2021 329
Inddampningsrest 380 mg/l 13/11 2017 370
Kalium 2,80 mg/l 10/03 2021 2,50
Konduktivitet (ledningsevne) 58,8 <= 250 mS/m 10/03 2021 62,0
Magnesium (Mg) 9,70 mg/l 10/03 2021 8,70
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 10/03 2021 15,0
Nitrat (NO3) < 0,030 <= 50,0 mg/l 10/03 2021 0,350
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 10/03 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,40 <= 4,00 mg/l 10/03 2021 1,60
Oxygen/Iltindhold 2,60 mg/l 10/03 2021 0,300
pH 7,40 >= 7,00 pH 10/03 2021 7,30
Phosphor, total-P 0,150 <= 0,150 mg/l 10/03 2021 0,130
Sulfat (SO4) 20,0 <= 250 mg/l 10/03 2021 20,0
Temperatur 8,90 grader C 10/03 2021 9,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 2,50 <= 0,200 mg/l 10/03 2021 2,30
Mangan (Mn) 0,140 <= 0,050 mg/l 10/03 2021 0,120
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,005 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,005
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/11 2009
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 17/11 2009
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 17/11 2009
Diuron < 0,010 g/l 13/11 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 17/11 2009
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 17/11 2009
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 13/11 2017
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 13/11 2017
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 13/11 2017
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 17/11 2009
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/11 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 13/11 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 13/11 2017 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 13/11 2017 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 10/03 2021
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/11 2009
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/11 2009
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 10/12 2013 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 1,90 <= 5,00 g/l 10/03 2021 1,50
Barium (Ba) 160 g/l 10/03 2021 140
Bor (B) 90,0 <= 1000 g/l 10/03 2021 41,0
Kobolt (Co) < 0,010 < 5,00 g/l 10/03 2021 < 0,040
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 10/03 2021 0,095
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 17/11 2009
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 08/03 2001
Gasser
Hydrogensulfid-S < 0,020 <= 0,100 g/l 13/09 2000
Methan 0,010 <= 0,010 mg/l 10/03 2021
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 10/03 2021
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 10/03 2021
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/02-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Snderborg
Adresse
Degnelkke 14 , 6400 Snderborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66