Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Svendborg
Adresse
Svendborgvej 70B , 5762 Vester Skerninge
Kontaktperson
Aksel Pedersen
Telefon
62244380
Hjemmeside

DGU 164.351

Analyser for DGU 164.351

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 01/06 2017 4,10
Alkalinitet, total TA 5,48 meq/l 01/06 2017
Ammonium (NH4) 0,470 <= 0,050 mg/l 01/06 2017 0,510
Calcium (Ca) 127 mg/l 01/06 2017 120
Chlorid (Cl) 34,6 <= 250 mg/l 01/06 2017 33,0
Fluorid (F) 0,190 <= 1,50 mg/l 01/06 2017 0,150
Gldetab, inddampn.rest 100 01/06 2017
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 331 >= 100 mg/l 01/06 2017 324
Hrdhed, total 20,4 grader dH 01/06 2017 19,6
Inddampningsrest 552 mg/l 01/06 2017 490
Ionbalance 0,000 % 07/05 2002
Kalium 3,00 mg/l 01/06 2017 2,90
Konduktivitet (ledningsevne) 82,2 <= 250 mS/m 01/06 2017 75,0
Magnesium (Mg) 11,5 mg/l 01/06 2017 12,0
Natrium (Na) 23,0 <= 175 mg/l 01/06 2017 23,0
Nitrat (NO3) < 0,167 <= 50,0 mg/l 01/06 2017 < 0,500
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 01/06 2017 < 0,005
Nitrit+nitrat-N 452 01/06 2017
NVOC - org.carbon (C) 1,90 <= 4,00 mg/l 01/06 2017 1,40
Oxygen/Iltindhold 1,81 mg/l 01/06 2017 1,30
pH 7,43 >= 7,00 pH 01/06 2017 7,60
Phosphor, total-P 0,190 <= 0,150 mg/l 01/06 2017 0,150
Sulfat (SO4) 95,1 <= 250 mg/l 01/06 2017 96,0
Temperatur 10,6 grader C 01/06 2017 10,5
Kosmetiske
Jern (Fe) 3,20 <= 0,200 mg/l 01/06 2017 2,10
Mangan (Mn) 0,270 <= 0,050 mg/l 01/06 2017 0,240
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 01/06 2017 < 1,00
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 01/06 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 0,000 < 200 antal/ml 01/06 2017 < 1,00
Kimtal 37 grader 0,000 antal/ml 01/06 2017 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2002 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2002 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2002 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 01/06 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2002 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2002 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2002 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2002 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2002 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2002 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2017
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 7,00 <= 200 g/l 01/06 2017
Arsen (As) 2,80 <= 5,00 g/l 01/06 2017 2,40
Barium (Ba) 190 g/l 01/06 2017 160
Bor (B) 38,0 <= 1000 g/l 01/06 2017 29,0
Kobolt (Co) < 2,00 < 5,00 g/l 01/06 2017
Nikkel (Ni) < 0,100 <= 20,0 g/l 01/06 2017 0,420
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 07/05 2002
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 01/06 2017
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 01/06 2017
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 20/04 2006 < 0,020
C10-C25 kulbrinter < 8,00 < 10,0 g/l 20/04 2006
C25-C35 kulbrinter < 10,0 g/l 20/04 2006
C5-C10 kulbrinter < 2,00 g/l 20/04 2006
Ethylbenzen < 0,020 g/l 20/04 2006
M+P-xylen < 0,020 g/l 20/04 2006 < 0,020
MTBE < 0,010 <= 5,00 g/l 20/04 2006 < 0,100
Naphtalen < 0,020 g/l 20/04 2006 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 20/04 2006 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 20/04 2006 < 0,050
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 20/04 2006
1,2,4-trimethylbenzen < 0,020 g/l 20/04 2006
1,3,5-trimethylbenzen < 0,020 g/l 20/04 2006
3-Ethyltoluol < 0,020 g/l 20/04 2006
Gasser
Methan 0,037 <= 0,010 mg/l 07/05 2002 1,00
Svovlbrinte 0,060 <= 0,050 mg/l 07/05 2002 < 0,050
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 03/05-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Svendborg
Adresse
Svendborgvej 70B , 5762 Vester Skerninge
Kontaktperson
Aksel Pedersen
Telefon
62244380
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66