Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Svendborg
Adresse
Svendborgvej 70B , 5762 Vester Skerninge
Kontaktperson
Aksel Pedersen
Telefon
62244380
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Farvetal-Pt 2,50 <= 15,0 mg Pt/l 03/05 2024 2,70
Konduktivitet (ledningsevne) 69,0 <= 250 mS/m 03/05 2024 69,0
Oxygen/Iltindhold 11,0 mg/l 10/10 2018 10,7
pH 7,50 >= 7,00 pH 03/05 2024 7,40
Temperatur 11,4 grader C 03/05 2024 10,2
Turbiditet < 0,050 <= 1,00 FTU 03/05 2024 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 03/05 2024 < 0,010
Farve Ingen 10/10 2018 Ingen
Lugt Ingen lugt 18/10 2022 Ingen lugt
Smag Normal 18/10 2022 Normal
Syn Klar 10/10 2018 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/05 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/05 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 03/05 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 03/05 2024 43,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 16/04 2015 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,710 <= 5,00 g/l 08/01 2018 0,710
Bly (Pb) 0,200 <= 5,00 g/l 03/05 2024 0,130
Bor (B) 56,0 <= 1000 g/l 08/01 2018 49,0
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 g/l 03/05 2024 < 0,030
Kobber (Cu) 5,40 <= 2000 g/l 03/05 2024 15,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 08/01 2018 0,043
Nikkel (Ni) 0,057 <= 20,0 g/l 03/05 2024 0,080
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
M+P-xylen 0,030 g/l 14/04 2003 < 0,020
Toluen 0,040 g/l 14/04 2003 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 03/05-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Svendborg
Adresse
Svendborgvej 70B , 5762 Vester Skerninge
Kontaktperson
Aksel Pedersen
Telefon
62244380
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66