Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Svendborg
Adresse
Svendborgvej 70B , 5762 Vester Skerninge
Kontaktperson
Aksel Pedersen
Telefon
62244380
Hjemmeside

Forbrugers Taphane

Analyser for Forbrugers Taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 06/02 2024 0,022
Chlorid (Cl) 30,0 <= 250 mg/l 06/02 2024 30,0
Farvetal-Pt 2,90 <= 15,0 mg Pt/l 03/05 2024 1,60
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 06/02 2024 0,220
Konduktivitet (ledningsevne) 69,0 <= 250 mS/m 03/05 2024 69,0
Natrium (Na) 94,0 <= 175 mg/l 06/02 2024 26,0
Nitrat (NO3) 1,20 <= 50,0 mg/l 06/02 2024 1,30
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 06/02 2024 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,20 <= 4,00 mg/l 06/02 2024 1,30
pH 7,50 >= 7,00 pH 03/05 2024 7,40
Sulfat (SO4) 91,0 <= 250 mg/l 06/02 2024 92,0
Temperatur 13,1 grader C 03/05 2024 11,3
Turbiditet 0,060 <= 1,00 FTU 03/05 2024 0,060
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,018 <= 0,200 mg/l 03/05 2024 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 06/02 2024 < 0,002
Lugt Ingen lugt 18/10 2022 Ingen lugt
Smag Normal 18/10 2022 Normal
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/05 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/05 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 03/05 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 03/05 2024 28,0
Pesticider og nedbrydningsprodukter
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 06/02 2024 < 0,010
Alachlor ESA 0,014 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 06/02 2024 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,018 <= 0,100 g/l 06/02 2024 0,015
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 06/02 2024 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 18/10 2022 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,030
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 06/02 2024 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 06/02 2024 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 11/08 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 06/02 2024 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 06/02 2024 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) 0,013 < 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA 0,240 < 9,00 μg/l 06/02 2024 < 0,500
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 06/02 2024 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 06/02 2024 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 06/02 2024 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,860 <= 200 g/l 06/02 2024 1,10
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 06/02 2024 < 0,200
Arsen (As) 0,790 <= 5,00 g/l 06/02 2024 0,630
Bly (Pb) 0,120 <= 5,00 g/l 06/02 2024 0,210
Bor (B) 47,0 <= 1000 g/l 06/02 2024 44,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 06/02 2024 < 0,003
Chrom (Cr) 0,120 <= 25,0 g/l 06/02 2024 < 0,030
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 06/02 2024 < 1,00
Kobber (Cu) 15,0 <= 2000 g/l 06/02 2024 79,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 06/02 2024 < 0,040
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 06/02 2024 < 0,001
Nikkel (Ni) 0,069 <= 20,0 g/l 06/02 2024 < 0,030
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 06/02 2024 < 0,050
Zink (Zn) 16,0 <= 3000 g/l 06/02 2024 11,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 18/10 2022 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 06/02 2024 < 0,020
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 g/l 06/02 2024 < 0,010
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 06/02 2024 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 03/05-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Svendborg
Adresse
Svendborgvej 70B , 5762 Vester Skerninge
Kontaktperson
Aksel Pedersen
Telefon
62244380
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66