Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Svendborg
Adresse
Svendborgvej 70B , 5762 Vester Skerninge
Kontaktperson
Aksel Pedersen
Telefon
62244380
Hjemmeside

Ollerup vandvrk

Analyser for Ollerup vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,006 <= 0,050 mg/l 10/10 2018 0,012
Calcium (Ca) 110 mg/l 10/10 2018 120
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 10/10 2018 < 0,040
Chlorid (Cl) 32,0 <= 250 mg/l 10/10 2018 32,0
Farvetal-Pt 3,70 <= 15,0 mg Pt/l 22/02 2022 2,90
Fluorid (F) 0,250 <= 1,50 mg/l 10/10 2018 0,260
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 327 >= 100 mg/l 10/10 2018 323
Hrdhed, total 18,0 grader dH 10/10 2018 20,0
Inddampningsrest 490 mg/l 10/10 2018 500
Ionbalance 0,000 % 23/10 2002
Kalium 2,90 mg/l 10/10 2018 3,10
Konduktivitet (ledningsevne) 68,0 >= 30,0 mS/m 22/02 2022 68,0
Magnesium (Mg) 11,0 mg/l 10/10 2018 12,0
Natrium (Na) 27,0 <= 175 mg/l 10/10 2018 28,0
Nitrat (NO3) 1,40 <= 50,0 mg/l 10/10 2018 1,50
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 10/10 2018 0,006
NVOC - org.carbon (C) 1,50 <= 4,00 mg/l 10/10 2018 1,30
Oxygen/Iltindhold 11,2 mg/l 10/10 2018 10,7
pH 7,40 >= 7,00 pH 22/02 2022 7,30
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 10/10 2018 0,013
Sulfat (SO4) 88,0 <= 250 mg/l 10/10 2018 90,0
Temperatur 9,70 grader C 22/02 2022 12,0
Turbiditet < 0,050 <= 1,00 FTU 22/02 2022 < 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 22/02 2022 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 10/10 2018 < 0,002
Farve Ingen 10/10 2018 Ingen
Lugt Ingen lugt 10/10 2018 Ingen lugt
Smag Normal 10/10 2018 Normal
Syn Klar 10/10 2018 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/05 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/05 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 17/05 2022 8,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 10/10 2018 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/10 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,018 <= 0,100 g/l 05/10 2017
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 27/10 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 27/10 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 27/10 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 27/10 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2005 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 27/10 2011 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 17/08 2018
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/10 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/10 2011 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA 0,180 < 9,00 μg/l 28/04 2021
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2016 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,710 <= 5,00 g/l 08/01 2018 0,710
Bly (Pb) 0,370 <= 5,00 g/l 22/02 2022 0,100
Bor (B) 56,0 <= 1000 g/l 08/01 2018 49,0
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 g/l 22/02 2022 0,170
Kobber (Cu) 12,0 <= 2000 g/l 22/02 2022 3,90
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 08/01 2018 0,043
Nikkel (Ni) 0,069 <= 20,0 g/l 22/02 2022 0,370
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 06/10 2005 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 10/10 2018 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 27/10 2011 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 10/10 2018 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 10/10 2018 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 10/10 2018 < 0,020
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 07/10 2004
Naphtalen < 0,020 g/l 10/10 2018 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 10/10 2018 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 10/10 2018 < 0,020
1,2,4-trimethylbenzen < 0,020 g/l 07/10 2004
1,3,5-trimethylbenzen < 0,020 g/l 07/10 2004
3-Ethyltoluol < 0,020 g/l 07/10 2004
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 10/10 2018 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 10/10 2018 < 0,020
Dichlormethan < 0,100 <= 1,00 g/l 07/10 2004
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 10/10 2018 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 10/10 2018 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 10/10 2018 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 10/10 2018 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 10/10 2018 < 0,020
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/11 2021
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/11 2021
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/11 2021
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/11 2021
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/11 2021
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 16/11 2021
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 16/11 2021
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 16/11 2021
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 16/11 2021
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/11 2021
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/11 2021
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 g/l 16/11 2021
Radioaktivitetsindikatorer
Radon < 10,0 < 100 Bq/l, Becquerel/l 12/02 2019
Total alfa aktivitet < 0,040 Bq/l, Becquerel/l 12/02 2019
Total beta aktivitet < 0,400 Bq/l, Becquerel/l 12/02 2019
Total indikativ dosis < 0,100 < 0,100 mSv/r 12/02 2019
Tritium < 5,90 <= 100 Bq/l, Becquerel/l 12/02 2019
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/05-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Svendborg
Adresse
Svendborgvej 70B , 5762 Vester Skerninge
Kontaktperson
Aksel Pedersen
Telefon
62244380
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66