Stamdata

Region
Region Sjlland
Kommune
Nstved
Adresse
sterbro 1 , 4684 Holmegaard
Kontaktperson
Mogens Rasmussen
Telefon
25626428
E-mail
Hjemmeside

DGU 222.470

Analyser for DGU 222.470

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,150 <= 0,050 mg/l 03/05 2021 0,330
Anioner, total 6,90 meq/l 20/12 2005
Calcium (Ca) 74,0 mg/l 03/05 2021 60,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 03/05 2021 7,00
Chlorid (Cl) 15,0 <= 250 mg/l 03/05 2021 15,0
Fluorid (F) 0,910 <= 1,50 mg/l 03/05 2021 0,790
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 411 >= 100 mg/l 03/05 2021 408
Inddampningsrest 390 mg/l 30/09 2010 462
Kalium 4,00 mg/l 03/05 2021 3,30
Kationer, total 7,40 meq/l 20/12 2005
Konduktivitet (ledningsevne) 58,0 <= 250 mS/m 03/05 2021 63,0
Magnesium (Mg) 33,0 mg/l 03/05 2021 25,0
Natrium (Na) 50,0 <= 175 mg/l 03/05 2021 45,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 03/05 2021 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 03/05 2021 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 2,60 <= 4,00 mg/l 03/05 2021 2,80
Oxygen/Iltindhold 0,300 mg/l 03/05 2021 0,400
pH 7,30 >= 7,00 pH 03/05 2021 7,20
Phosphor, total-P 0,049 <= 0,150 mg/l 03/05 2021 0,096
Sulfat (SO4) 1,20 <= 250 mg/l 03/05 2021 0,380
Temperatur 8,80 grader C 03/05 2021 8,90
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,80 <= 0,200 mg/l 03/05 2021 1,40
Mangan (Mn) 0,042 <= 0,050 mg/l 03/05 2021 0,051
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/03 2007
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Anioniske detergenter 6,90 <= 100 g/l 30/09 2010 3,00
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/09 2010 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 30/09 2010 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 30/09 2010 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 03/05 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 30/09 2010 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 30/09 2010 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 29/11 2000
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 30/09 2010 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 03/05 2021
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/09 2010 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/09 2010 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 30/09 2010 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 0,017
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 8,30 <= 5,00 g/l 03/05 2021 8,90
Barium (Ba) 20,0 g/l 03/05 2021 27,0
Bor (B) 230 <= 1000 g/l 03/05 2021 210
Kobolt (Co) 0,240 < 5,00 g/l 03/05 2021
Nikkel (Ni) 0,820 <= 20,0 g/l 03/05 2021 1,50
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 29/11 2000
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 30/09 2010 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 30/09 2010 < 0,050
M+P-xylen < 0,020 g/l 30/09 2010 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 30/09 2010 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 30/09 2010 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 30/09 2010 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 30/09 2010 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/09 2010 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/09 2010 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/09 2010 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/09 2010 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/09 2010 < 0,020
Gasser
Methan 10,0 <= 0,010 mg/l 03/05 2021 13,0
Svovlbrinte 0,030 <= 0,050 mg/l 03/05 2021 0,050
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 03/05 2021
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 02/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjlland
Kommune
Nstved
Adresse
sterbro 1 , 4684 Holmegaard
Kontaktperson
Mogens Rasmussen
Telefon
25626428
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66