Stamdata

Region
Region Sjęlland
Kommune
Nęstved
Adresse
Ųsterbro 1 , 4684 Holmegaard
Kontaktperson
Mogens Rasmussen
Telefon
25626428
E-mail
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Konduktivitet (ledningsevne) 70,0 <= 250 mS/m 26/03 2018 58,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 02/04 2024 0,003
Oxygen/Iltindhold 8,80 mg/l 26/03 2018 6,60
pH 7,80 >= 7,00 pH 26/03 2018 7,50
Temperatur 3,90 grader C 26/03 2018 10,1
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,015 <= 0,200 mg/l 26/03 2018 0,015
Farve Ikke oplyst 02/03 2006 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/04 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/04 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 02/04 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 02/04 2024 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,10 <= 200 µg/l 03/05 2021
Arsen (As) 1,40 <= 5,00 µg/l 03/05 2021 0,580
Bly (Pb) 0,097 <= 5,00 µg/l 03/05 2021 0,140
Bor (B) 89,0 <= 1000 µg/l 01/05 2017 230
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 µg/l 03/05 2021 < 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 µg/l 03/05 2021 < 0,030
Kobber (Cu) 68,0 <= 2000 µg/l 03/05 2021 81,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 01/05 2017 0,046
Nikkel (Ni) 0,270 <= 20,0 µg/l 03/05 2021 0,160
Zink (Zn) 4,70 <= 3000 µg/l 03/05 2021 8,80
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 02/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjęlland
Kommune
Nęstved
Adresse
Ųsterbro 1 , 4684 Holmegaard
Kontaktperson
Mogens Rasmussen
Telefon
25626428
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66