Stamdata

Region
Region Sjlland
Kommune
Nstved
Adresse
sterbro 1 , 4684 Holmegaard
Kontaktperson
Mogens Rasmussen
Telefon
25626428
E-mail
Hjemmeside

Forbrugers taphane

Analyser for Forbrugers taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 02/04 2024 < 0,005
Chlorid (Cl) 17,0 <= 250 mg/l 02/04 2024 16,0
Farvetal-Pt 3,90 <= 15,0 mg Pt/l 02/04 2024 4,80
Fluorid (F) 0,520 <= 1,50 mg/l 02/04 2024 0,550
Konduktivitet (ledningsevne) 56,0 <= 250 mS/m 02/04 2024 57,0
Natrium (Na) 25,0 <= 175 mg/l 02/04 2024 35,0
Nitrat (NO3) 0,780 <= 50,0 mg/l 02/04 2024 0,560
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 02/04 2024 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 2,40 <= 4,00 mg/l 02/04 2024 2,70
pH 7,90 >= 7,00 pH 02/04 2024 7,90
Sulfat (SO4) 33,0 <= 250 mg/l 02/04 2024 12,0
Temperatur 8,30 grader C 02/04 2024 14,1
Turbiditet 0,080 <= 1,00 FTU 02/04 2024 0,080
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 02/04 2024 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 02/04 2024 < 0,002
Lugt Ingen lugt 02/04 2024 Ikke oplyst
Smag Normal 02/04 2024 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/04 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/04 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 02/04 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 02/04 2024 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 02/04 2024
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 02/04 2024 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 02/04 2024 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 03/05 2021
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,030
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 02/04 2024 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 02/04 2024 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 02/04 2024
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 02/04 2024
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 02/04 2024 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 g/l 02/04 2024
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 02/04 2024
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 02/04 2024
Trifluoreddikesyre, TFA 0,066 < 9,00 μg/l 02/04 2024
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 02/04 2024
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 02/04 2024
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 02/04 2024
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,720 <= 200 g/l 02/04 2024 2,00
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 02/04 2024 < 0,200
Arsen (As) 1,20 <= 5,00 g/l 02/04 2024 1,40
Bly (Pb) 0,250 <= 5,00 g/l 02/04 2024 0,110
Bor (B) 100 <= 1000 g/l 02/04 2024 160
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 02/04 2024 < 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 g/l 02/04 2024 < 0,030
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 02/04 2024 < 1,00
Kobber (Cu) 8,30 <= 2000 g/l 02/04 2024 78,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 02/04 2024 0,100
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 02/04 2024 < 0,001
Nikkel (Ni) 0,180 <= 20,0 g/l 02/04 2024 0,260
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 02/04 2024 < 0,050
Zink (Zn) 12,0 <= 3000 g/l 02/04 2024 5,60
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/05 2021
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 02/04 2024 < 0,020
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 g/l 02/04 2024
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 02/04 2024 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 02/04 2024 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/04 2024 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 02/04 2024 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 02/04 2024 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 02/04 2024 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/04 2024 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/04 2024 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/04 2024 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/04 2024 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 02/04 2024 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/04 2024 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,001
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/04 2024
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/04 2024
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/04 2024
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,001
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,001 <= 0,100 g/l 02/04 2024
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,001
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/04 2024
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,001
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/04 2024
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/04 2024
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/04 2024
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/04 2024
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/04 2024
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,001 <= 0,100 μg/l 03/05 2021
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,001
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 02/04 2024 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 02/04 2024 < 0,003
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 02/04 2024 < 0,005
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 02/04 2024 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 02/04 2024 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 02/04 2024 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 02/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjlland
Kommune
Nstved
Adresse
sterbro 1 , 4684 Holmegaard
Kontaktperson
Mogens Rasmussen
Telefon
25626428
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66