Stamdata

Region
Region Sjlland
Kommune
Nstved
Adresse
sterbro 1 , 4684 Holmegaard
Kontaktperson
Mogens Rasmussen
Telefon
25626428
E-mail
Hjemmeside

Dysted vandvrk

Analyser for Dysted vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 5,00 mg/l 31/10 2017 < 5,00
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 17/10 2023 0,005
Anioner, total 6,42 meq/l 24/11 2009 6,55
Calcium (Ca) 61,0 mg/l 17/10 2023 84,0
Chlorid (Cl) 18,0 <= 250 mg/l 05/11 2018 17,0
Farvetal-Pt 4,20 <= 15,0 mg Pt/l 31/10 2017 3,70
Fluorid (F) 0,500 <= 1,50 mg/l 05/11 2018 0,560
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 315 >= 100 mg/l 31/10 2017 354
Hrdhed, total 15,0 grader dH 17/10 2023 15,0
Inddampningsrest 350 mg/l 31/10 2017 370
Kalium 2,20 mg/l 31/10 2017 2,60
Kationer, total 6,24 meq/l 24/11 2009 6,37
Konduktivitet (ledningsevne) 57,0 <= 250 mS/m 17/10 2023 54,0
Magnesium (Mg) 27,0 mg/l 17/10 2023 14,0
Natrium (Na) 24,0 <= 175 mg/l 31/10 2017 29,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 17/10 2023 1,10
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 02/04 2024 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 2,80 <= 4,00 mg/l 17/10 2023 1,90
Oxygen/Iltindhold 11,0 mg/l 17/10 2023 9,00
pH 8,00 >= 7,00 pH 17/10 2023 7,70
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 05/11 2018 < 0,010
Sulfat (SO4) 40,0 <= 250 mg/l 05/11 2018 37,0
Temperatur 10,4 grader C 17/10 2023 11,9
Turbiditet 0,220 <= 1,00 FTU 31/10 2017 0,250
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,034 <= 0,200 mg/l 17/10 2023 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 17/10 2023 < 0,002
Farve Ikke oplyst 04/10 2006 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/04 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/04 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 02/04 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 02/04 2024 52,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 05/11 2018 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2017
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2010 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2017
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2010 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2010 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 05/11 2018 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2010 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2010 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2010 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2017
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2010 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2010 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2012 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,60 <= 200 g/l 15/08 2022 0,980
Arsen (As) 2,20 <= 5,00 g/l 17/10 2023 0,850
Bly (Pb) 0,097 <= 5,00 g/l 03/05 2021 0,140
Bor (B) 89,0 <= 1000 g/l 01/05 2017 230
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 03/05 2021 < 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 g/l 03/05 2021 < 0,030
Kobber (Cu) 68,0 <= 2000 g/l 03/05 2021 81,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 01/05 2017 0,046
Nikkel (Ni) 0,420 <= 20,0 g/l 17/10 2023 0,210
Zink (Zn) 4,70 <= 3000 g/l 03/05 2021 8,80
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 05/11 2018 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 07/10 2010 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 05/11 2018 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 05/11 2018 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 05/11 2018 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 05/11 2018 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 05/11 2018 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 05/11 2018 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 11/10 2016 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 05/11 2018 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 05/11 2018 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 05/11 2018 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 05/11 2018 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 05/11 2018 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 05/11 2018 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 05/11 2018 < 0,020
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 15/08 2022 < 0,005
Svovlbrinte < 0,005 <= 0,050 mg/l 24/11 2009 0,017
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 02/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjlland
Kommune
Nstved
Adresse
sterbro 1 , 4684 Holmegaard
Kontaktperson
Mogens Rasmussen
Telefon
25626428
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66