Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Vandvrksvej 35 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Finn Godiksen
Telefon
98211795

B5 - DGU 24.773

Analyser for B5 - DGU 24.773

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 20/02 2020 0,005
Calcium (Ca) 73,0 mg/l 20/02 2020 69,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 20/02 2020 < 5,00
Chlorid (Cl) 39,0 <= 250 mg/l 20/02 2020 41,0
Fluorid (F) 0,120 <= 1,50 mg/l 20/02 2020 0,160
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 198 >= 100 mg/l 20/02 2020 189
Inddampningsrest 300 mg/l 06/10 2016 300
Kalium 1,30 mg/l 20/02 2020 1,40
Konduktivitet (ledningsevne) 46,0 <= 250 mS/m 20/02 2020 41,0
Magnesium (Mg) 7,90 mg/l 20/02 2020 7,30
Natrium (Na) 19,0 <= 175 mg/l 20/02 2020 20,0
Nitrat (NO3) 8,90 <= 50,0 mg/l 20/02 2020 6,50
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 20/02 2020 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,650 <= 4,00 mg/l 20/02 2020 0,620
Oxygen/Iltindhold 6,50 mg/l 20/02 2020 5,10
pH 7,50 >= 7,00 pH 20/02 2020 7,40
Phosphor, total-P 0,010 <= 0,150 mg/l 20/02 2020 0,022
Sulfat (SO4) 30,0 <= 250 mg/l 20/02 2020 30,0
Temperatur 8,20 grader C 20/02 2020 8,00
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 20/02 2020 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 20/02 2020 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/02 2009 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/02 2009 < 1,00
Kimtal 22Gr. 14,0 < 200 antal/ml 03/02 2009
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 03/02 2009
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,012 <= 0,100 g/l 20/02 2020
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020
Diuron < 0,010 g/l 20/02 2020 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,026 <= 0,100 μg/l 20/02 2020
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 24/07 2012
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,720 <= 5,00 g/l 20/02 2020 0,730
Barium (Ba) 12,0 g/l 20/02 2020 11,0
Bor (B) 10,0 <= 1000 g/l 20/02 2020 13,0
Kobolt (Co) 0,056 < 5,00 g/l 20/02 2020 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,890 <= 20,0 g/l 20/02 2020 0,740
Strontium 160 g/l 20/02 2020
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 20/02 2020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
1,2-Dibromethane < 0,010 g/l 20/02 2020
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020
Benz(g,h,i)perylen < 0,010 g/l 20/02 2020
Benz(k)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020
Benzo(a)pyren < 0,005 <= 0,010 g/l 20/02 2020
Fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010 g/l 20/02 2020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 20/02 2020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 26/09-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Vandvrksvej 35 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Finn Godiksen
Telefon
98211795


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66